Nyheder
Nyheder

Man skal ikke lade en krise gå til spilde

Under coronakrisen er samarbejdet mellem de nordiske kirker styrket gennem elektronisk baseret fællesskab og parathed til at prøve nye arbejdsformer

De nordiske folkekirker har intensiveret samarbejdet under coronakrisen og afprøvet nye meningsgivende samarbejdsformer

En af Corona-tidens positive resultater har for Det mellemkirkelige Råd været en betydelig styrkelse af samarbejdet med vore nordiske søsterkirker. Det begyndte med, at vi ikke rigtig kunne mødes pga. restriktionerne. Det blev til et forsigtigt første elektronisk møde. Og herefter er opblomstret en helt ny kultur af samarbejde og lytten til hinanden i stort og småt.

På nordisk niveau har vi været vant til at mødes én gang om året til et nordisk sekretærmøde med en dagsorden, der forsøger at dække alle relevante emner i løbet af et par dage. Siden marts sidste år er dette møde blevet afløst af en række online-møder for hhv. økumeniske sekretærer, sekretariatsledere, kirkerådsledere og tematiske grupper med hver sine dagsordener. 

Det kan lyde som en mellemkirkelig sump med endnu flere møder. Men oplevelsen har tværtimod været, at man mødes på et mere fokuseret niveau og har kunnet arbejde sig mere i dybden med konkrete anliggender. 

Tankegangen ”det må vi tale videre om næste år”, afløses af en parathed til kontinuerligt at tænke og handle sammen inden for de rammer, som de elektronisk baserede fællesskaber giver mulighed for. Dette har potentialet for at blive en gamechanger for økumenisk samvirke i det hele taget. Fysisk afstand og omkostninger ved at bringe folk sammen har ofte medført meget langvarige og tunge processer, der ofte opleves fjerne for kirkerne. Coronatiden har givet de første erfaringer af, at økumenisk samvirke kan gøres mere nærværende.

Aktuelt mødes man om spørgsmål relateret til fremtidsperspektiver for de økumeniske organisationer. Det, der begyndte som en samtale mellem ansatte er blevet udvidet til en samtale med politisk valgte i de økumeniske organisationer fra Norden. Intet hindrer samtalen i at kunne udvides med andre deltagere fra Europa og inddragelse af fagpersoner fra hele verden til at belyse konkrete spørgsmål.

Med udgangspunkt i Det lutherske Verdensforbund har de nordiske folkekirker over nogen tid arbejdet med Churches in Times of Change og et pilotprojekt med tendenser omkring dåb i de nordiske kirker. Fra at være en proces for forholdsvis få ”eksperter”, der skulle tænke noget på vegne af andre, er det blevet til en bredere lærings- og samtaleproces med involvering af over 300 tilmeldte til en webinarrække, der er afviklet i løbet af foråret og som fortsætter i efteråret. Det har været erfaringen af at kunne fungere mellemkirkeligt sammen, fra hvor man er omkring et emne, der optager os alle, frem for at det mellemkirkelige bliver noget meget smalt, som nogle få ”rejser til”.

Man skal som bekendt ikke lade en krise gå til spilde. Der er altid noget at lære i krisetider. Vi er klar over, at vi kun er ved begyndelsen af nye samarbejdsformer, som skal udvikles og forfines over de kommende år. Vi er klar over, at elektroniske møder har sine begrænsninger, og at vi fremdeles har behov for at mødes ansigt til ansigt. Men der er ingen tvivl om, at de nye elektroniske muligheder i netop mellemkirkeligt arbejde er en fantastisk mulighed for at bringe kirker og kirkefolk i meningsgivende samtale uden store budgetter og tung organisering.

 

-Birger Nygaard