Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Kom til fagseminar kirke, køn og seksualitet 

Med afsæt i et nyt studiedokument, "There is no longer male and female. A guide to gender and sexuality", inviterer CPCE, Det mellemkirkelige Råd og Aarhus Universitet til fagseminar om kirke, køn og seksualitet d. 17. januar

Tid: 17. jan. 2023 kl. 10.30 – 16,

Sted: Aarhus Universitet, Nobelparken, lokale 123 / bygn. 1485 (Nobelsalen)

 

Seminar om kirke, køn og seksualitet

Spørgsmål omkring køn og seksualitet er ikke bare højt på forskellige offentlige dagsordener, men udfordrer også kirker og teologi. Hvad betyder aktuelle erfaringer, teorier og diskussioner omkring køn og seksualitet for kirkelige og teologiske forståelser af disse livsområder – og omvendt? Hvilke implikationer har det for kirkers liturgiske og pastorale praksis? Og hvordan kan kirker forholde sig til – tidvis – dybtgående uenighed?

Denne type spørgsmål er for tiden genstand for et omfattende studiearbejde i Fællesskabet af Protestantiske kirker i Europa. Mellemkirkeligt Råd og Afd. for Teologi, Aarhus Universitet, inviterer nu til et fagseminar hvor formålet er at belyse og drøfte denne type spørgsmål i en dansk, kirkelig sammenhæng, også i forhold til studiedokumentets hovedpunkter og tilgange.

 

Hver session indledes med en kort præsentation af hovedpunkter fra studiedokumentet There is no longer male and female. A guide to gender and sexuality, v/Lektor Ulla Schmidt (afd. for teologi, Aarhus Universitet, og medlem af Rådet for Fællesskabet af Protestantiske kirker i Europa), som leder studiearbejdet. Derefter oplæg på ca 15 – 20 min. ved inviterede respondenter, og derefter fælles samtale mellem såvel særligt inviterede gæster som andre deltagere.

 

10.30 – 10.40: Velkomst og introduktion: Professor MSO Peter Lodberg, formand Mellemkirkeligt råd

10.40 – 12.15: Køn, krop og teologi: Hvordan kan teologisk forståelse af køn og krop udfordre og udfordres af aktuelle teorier om binært og non-binært køn? Og hvilken betydning har det i præstens og menighedens konkrete hverdag?

Oplæg: Lektor Johanne Stubbe Teglbjærg, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet,

Sognepræst Laura Kjærgaard Fischer, Elsted sogn, Århus stift, og medlem af ’Young theologians’ i Fællesskabet af Protestantiske kirker i Europa.

12.15 – 13.00: Frokost

13.00 – 14.20: Ægteskabets og vielsens teologi: Opslutningen om ægteskab som samlivsform og om vielse som kirkelig handling er på vigende front også i Danmark, og har været det længe. Men har kirker selv en overbevisende teologisk motivation og begrundelse for ægteskab og vielse?

Oplæg: Lektor Kirstine Helboe Johansen, Afd. for teologi, Aarhus Universitet,

Biskop Thomas Reinholdt, Aalborg Stift

14.35 – 15.50: Kirker og seksualiseret vold: seksuelle overgreb i kirkernes egne rækker: Hvad kendetegner seksuelle overgreb i kirkelig sammenhæng, og hvordan kan og bør folkekirken og andre kirker i Danmark arbejde med risiko, håndtering og opfølgning når det gælder overgrebssager i kirker?

Oplæg: Prof. Emer. Anette Borchorst, Inst. for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

15.50 – 16.00: Opsamling og afslutning, Professor MSO Peter Lodberg