Nyheder
Nyheder

Kirkelige organisationer udgiver bog om FN's Verdensmål i lyset af den kristne tro

Verdensmålsbogen skal inspirere og engagere menigheder, organisationer og kristne i Danmark til at handle på verdens udfordringer lokalt

Foto: Folkekirkens Nødhjælp. 

Kan Bibelen, den kristne tro og teologisk refleksion være en ressource i arbejdet for at nå FN’s 17 Verdensmål? Det mener Folkekirkens Nødhjælp, ADRA Danmark (Adventisternes udviklings- og nødhjælpsorganisation), Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling og Folkekirkens mellemkirkelige Råd er gået sammen om at udgive ’Verdensmålsbogen’ -  "FN’s Verdensmål i lyset af den kristne tro" Formålet er at inspirere og engagere menigheder, organisationer og kristne i Danmark til at handle på verdens udfordringer lokalt, på en måde så det får global virkning

Bogen giver refleksioner over, hvad Bibelen og kristendommen har at sige til hvert enkelt Verdensmål. Her er input til fx prædikener, kirkeligt børnearbejde og studiegrupper. Hvert af de 17 temaer afsluttes med forslag til sange og salmer, en bøn, spørgsmål til debat samt opfordring til handling.

Udgiverne af bogen - Folkekirkens Nødhjælp, ADRA Danmark, Dansk Missionsråds Udviklingspulje og Folkekirkens mellemkirkelige Råd udtrykker enstemmigt i forordet:

”For at ændre de grundlæggende strukturer, som skaber konflikt, uretfærdighed og klimaproblemer, må vi være mange, som går sammen.”

Generalsekretæren for ADRA Danmark, Jens Vesterager, siger:

”Kirken er Guds udstrakte arm på jord til at passe på kloden og mennesker, men kirkerne er blevet kaldt sovende kæmper. Vi kristne skal være vågne i forhold til at være gode eksempler, og Verdensmålene er et forsøg på at sætte retningen for, hvordan vi passer bedre på skaberværket.”

”Med verdensmålene har vi som kirkelige organisationer fået et nyt sprog, som vi kan bruge til nå hele befolkningen for at fremme en fælles sag – nemlig at skabe en bæredygtig fremtid for alle mennesker i verden, og at ingen skal lades tilbage,” siger Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Verdensmålsbogen passer godt ind i en folkekirkelig sammenhæng, mener Birger Nygaard, sekretariatschef i Folkekirkens mellemkirkelige Råd: 

"Folkekirken har altid værdsat at befinde sig i sammenhængen mellem kirke og samfund. I vores tid kan vi ikke tale om samfund uden udblik til det globale. Derfor er verdensmål ikke fjerne og luftige tanker, men hører til det at være folkekirke i dag."

Verdensmålene ind under huden
Finn Dyrhagen, sognepræst i Majbølle Kirke på Lolland, tager med glæde imod udgivelsen.

”Jeg glæder mig til at få materialet i hånden og bruge det. Jeg er med i et seniornetværk, der har arbejdet med at få de lokale kirker til at få Verdensmålene ind under huden. Vi vil ikke blot folde hænderne og gå hjem igen. Kirken har en opgave med at passe på skaberværket. Indtil nu har vi blot arbejdet med to-tre af målene, så det er jo helt fantastisk, at der nu findes en bog, hvor alle målene er behandlet.”

Bogen lanceres mandag den 20. januar kl. 14:00 til 15:30
Sted:  I kantinen hos Folkekirkens Nødhjælp, Meldahlsgade 3, 1613 København V

Alle er velkomne – tilmelding er ikke nødvendig!

Bogen kan også bestilles gratis ved henvendelse til Folkekirkens Nødhjælp eller Det mellemkirkelige Råd.