Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Folkekirken ønsker styrkede relationer til den tyske kirke

Folkekirkens mellemkirkelige Råd søger en tættere formaliseret relation til den evangeliske kirke i Tyskland (EKD)

Biskop Marianne Christiansen og biskop Elof Westergaard ved siden af den tyske biskop Gothart Magaard, Slesvig-Holsten stift. De deltog sammen i et arrangement om fred og forsoning mellem Danmark og Tyskland, hvilket fandt sted på Kirkernes Verdensråds generalforsamling i Karlsruhe i august 2022 - et af mange eksempler på det gode samarbejde mellem kirkerne på begge sider af grænsen. Foto: Nordkirche. 

Det mellemkirkelige Råd har haft en første drøftelse af rammer for styrkelse af relationer til kirken i Tyskland. I forvejen er der en god relation mellem folkekirken og den tyske kirke, ikke mindst mellem Haderslev stift og kirken i Nordtyskland, Nordkirche, ligesom der allerede består stærke relationer til de tyske kirker i de internationale økumeniske organisationer, som folkekirken er medlem af, fx Kirkernes Verdensråd og Det lutherske Verdensforbund mv. 

Men der er også interesse for at etablere en mere formaliseret relation med kirkeledelsen i EKD- Den evangeliske i Tyskland for at øge erfaringsudveksling, videndeling og drøftelser af fælles kirkelige anliggender. 

"Der består et åndeligt, historisk og teologisk fællesskab mellem de evangeliske kirker i Tyskland og folkekirken," forklarer Det mellemkirkelige Råds formand, Peter Lodberg. 

"Det er vigtigt at vide, hvad der sker kirkeligt og teologisk på det europæiske kontinent som supplement til den værdifulde inspiration, vi allerede får fra kirker uden for Europa. Både i Tyskland og Danmark er de lutherske kirker lande udfordret af medlemstilbagegang, og der foregår i Tyskland et vigtigt arbejde med liturgi, diakoni og offentlighedsteologi, som vi kan lade os inspirere af. I Danmark har vi til gengæld en vigtig tradition for ånds – og trosfrihed, som kan være vigtigt at diskutere i en tysk sammenhæng," konkluderer Peter Lodberg.   

Processen er, at Det mellemkirkelige Råd udarbejder et oplæg som tages med på et kommende bispemøde, hvorefter de forskellige muligheder udsøges nærmere