Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Fejring af 25 års fællesskab mellem kirker

Kirkeledere fra lutherske og anglikanske kirker i Europa var samlet i Finland for at fejre Porvoo-fællesskabets 25 års jubilæum. Temaet for mødet var enhed og skrøbelighed, men krigen i Ukraine var også i fokus.

Billede af deltagerkredsen på mødet i Porvoo-fællesskabet. Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns stift, ses forrest yderst til højre. Fotograf: Hannu Jukola.

Efter flere års onlinemøder kunne Porvoo-fællesskabet endelig mødes fysisk. Anledningen er 25 års jubilæet for stiftelsen af fællesskabet i Porvoo, Finland. Derfor var det kun naturligt at mødet fandt sted i Finland 25 år efter. Over tre dage var kontaktgruppen (læge og gejstlige) samt kirkeledere fra lutherske og anglikanske kirker i Europa samlet i Tampere for at drøfte fælles anliggender under temaet Portrait, unity and vulnerability (Portræt, enhed og skrøbelighed).

Værdifuldt fællesskab

Det særlige ved Porvoo fællesskabet er at det er et uformelt netværk hvor man åbenhjertigt og fortroligt taler om udfordringer og svære emner i kirkerne. 

Eller som provst Christina Rygaard Kristiansen omtaler det i denne artikel: ”Porvoo-fællesskabet er et vigtigt forum, hvor der er dybe venskaber mellem kirker og mellem kristne, og hvor man minder hinanden om, hvad det vil sige at være brødre og søstre i Kristus. Det er den ånd, der er over forsamlingen, hver gang der er møde i Porvoo-fællesskabet.”

Folkekirken er medlem af Porvoo-fællesskabet og har været det siden 2009. Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns stift, mener det er meget værdifuldt at være medlem af det kirkelige fællesskab. Fra mødet i Tampere beretter han, at corona-pandemiens eftervirkninger i kirken var et emne der blev taget op: ”Vi lyttede til meget forskellige opfattelser af, hvordan Covid-krisen blev håndteret i de forskellige lande. For nogle i menigheden har det været en næsten spirituel oplevelse af et åndeligt fællesskab. For de fleste af os var det en tid med afsavn og længsel. Vi lærte noget om at holde ud - og vi lærte at slide på håbet,” fortæller Peter Skov-Jakobsen.

Krigens skygger

Et andet vægtigt emne var den igangværende krig i Ukraine. ”Mødet var naturligvis præget af, at vi var i et naboland til Rusland og at der var estiske og lettiske lutherske kirker til stede. Ruslands aggression over for Ukraine spillede også en væsentlig rolle ved dette møde. Der er svære slagskygger over Europa,” fortæller Peter Skov-Jakobsen.

Efter mødet blev der udsendt følgende kommuniké, der opsummerer, hvad der blev talt om på mødet. Det kan man kan læse her. Ydermere blev der forfattet et åbent brev til patriark Kirill, leder af den russisk-ortodokse kirke, med en opfordring til, at han bruger sin indflydelse til at bringe en ende på krigen i Ukraine. Brevet kan læses her

De kommende år

Der blev lagt et program for de kommende års møder og konferencer. Der holdes Porvoo konference i 2023 i Madrid hos den episkopale kirke i Spanien. Temaet er Nadver og nadverfællesskab.

I 2024 byder Svenskakyrkan på konference om miljø og eskatologi – håb for kommende generationer. I 2025 går turen til Wales hvor en økumenisk fejring af 1700 års jubilæet for Den nikænske trosbekendelse (Koncilet i Nikæa) står på programmet.

Her kan du læs mere om hvad Porvoo-fællesskabet er: Porvoo Kirkefællesskabet 

Læs andre artikler om Porvoo-fællesskabet:

Venskab og broderånd i en splittelsestid

Porvoo-fællesskabet diskuterede situationen i den lettiske kirke

Rikke Juul: I Porvoo-fællesskabet skues der fremad mod den fælles opgave

Eksklusivt interview med ærkebiskoppen af Canterbury

Hvad er Porvoo-fællesskabet?

Porvoo Fællesskabet består af anglikanske og lutherske kirker i Europa. Grundlaget for Porvoo Fællesskabet er Porvoo Erklæringen fra 1993, som i alt 15 kirker har tilsluttet sig. Læs erklæringen her.

Med Porvoo Erklæringen anerkender kirkerne hinanden som sande kirker. Det betyder, at man kan gå til nadver hos hinanden, og at præster fra én kirke kan virke i en anden kirke uden at skulle ordineres igen.

Folkekirken har været medlem af Porvoo-fællesskabet siden 2009.