Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

"Det er vigtigt, at de, der forurener mest, lever op til deres økonomiske ansvar"

Rikke Høier Jeppesen deltager i klimatopmødet COP26 som delegeret for Det lutherske Verdensforbund. Her fortæller hun om sine oplevelser med at deltage digitalt i topmødet

Hvem er du?

Mit navn er Rikke Høier Jeppesen, og jeg er antropologistuderende ved Aarhus Universitet. Jeg er frivillig i Folkekirkens Nødhjælps Ungdom, så jeg er med til COP26 for at sætte fokus på, at alle skal medtænkes i forhandlingsplanerne. Det er vigtigt, at de, der forurener mest, lever op til deres økonomiske ansvar. Det er vigtigt, at vi mindsker loss and damage (tab og ødelæggelse) og får skabt nogle stærke, modstandsdygtige levesteder.

Rikke Høier Jeppesen

 

Hvad skal man konkret gøre hvis man er ung og ønsker at kæmpe for klimaet?

Der er mange ting, du som ung kan gøre, og jeg tror på, at den indstilling, vi har, er med til at rykke på verden. Hvis alle interesserer sig for, at maden i kantinen er grøn, eller at der er offentlige trafikale muligheder, så bliver institutioner, virksomheder og beslutningstagere lokalt, nationalt og internationalt nødt til at handle på det. Jeg engagerer mig også i en ungdomsorganisation, der sætter fokus på klimaretfærdighed, og så bruger jeg min demokratiske ret til stille krav til politikere, for eksempel til det kommende kommunalvalg.

 

Hvilke forandringer/beslutninger ønsker du at der skal ske på klimatopmødet?

Jeg ønsker, at de rigeste lande i verden tager ansvar og lever op til klimafinansieringen på 100 milliarder amerikanske dollars om året fra 2020 til 2025. Dette er langt fra opfyldt. De rigeste lande inklusive Danmark skal især tage ansvar for, at vi når 1,5 graders målet, da disse lande har forurenet mest.

 

Hvad betyder din kristne tro for dit engagement i klimadebatten/kampen?

Jeg er inspireret af den økologiske tankegang, hvor mennesker og andre arter og naturen lever i ligeværdige relationer. Det handler igen om indstilling. Hvis vi fjerner os fra forståelsen af mennesket som særligt berettiget til naturen, så fjerner vi os også fra den store udnyttelse af naturens ressourcer, der i sidste ende skaber klimaforandringerne.

  

Hvad håber du at få ud af at være med til LVF's forløb i forbindelse med Cop26?

Jeg håber, at jeg kan tage en masse ny viden med videre og være med til at sætte mere fokus på, hvordan vi som borgere kan være med til at påvirke samfundet og skabe klimahandling.