Nyheder
Nyheder

100 år med international mission

Det internationale missionsråd fylder 100 år, og det er en anledning til både at se tilbage på historien og arbejde med hvordan international mission skal se ud i fremtiden

Kirkernes Verdensråd holdt videokonferencer om 100 år med international mission. Foto: Xanthi Morphi/WCC. 

Det internationale missionsråd (IMC) blev oprettet i 1921 i Lake Mohonk udenfor New York. De stiftende medlemmer var en række nationale missionsråd og missionsorganisationer, som hentede inspiration fra den store missionskonference i Edinburgh 1910. 

I løbet af Første Verdenskrig var det i stigende grad blevet klart, at samarbejde mellem kirker, koordinering af arbejdsområder, og fælles økonomiske ressourcer for sundhed, uddannelse og vidnesbyrd var kerneopgaver for missionsbevægelsen og den økumeniske bevægelse. 

Selv om IMC er ukendt udenfor en snæver missionsorganisationskreds, så udfyldte den en vigtig rolle i forhold til at sikre kontinuitet på trods af politiske og økonomiske kriser, og at fostre en ny generation af ledere for den globale sydlige kirke, som kunne tale på vegne af kristne i de unge sydlige kirker.

100-året for missionsrådets oprettelse er i år blevet markeret ved, at Kirkernes Verdensråd igangsatte en global studieproces hvor studiecentre på tværs af kontinenterne vil studere fordybe i spørgsmålet om international mission og discipelskab. Resultaterne af studieprocessen vil blive fremlagt på Kirkernes Verdensråds generalforsamling i Karlsruhe næste år. 

Desuden holdt Kirkernes Verdensråd i sidste måned videokonferencer om missionsrådets historie og om international mission i dag. 

Professor Kenneth Ross fra University of Edinburgh, fortæller at konferencerne var en sejr, både hvad angår teknologi og teologi, fordi det lykkedes Kirkernes Verdensråd at samle 15 studiecentre fra 8 forskellige regioner i et virtuelt fællesrum. 

"Det var dermed muligt virkeligt at gå i dybden med hvad økumenisk mission har betydet igennem det sidste århundrede," fortæller Kenneth Ross, som også sidder i styregruppen for studieprocessen. 

"Nu ser vi i studieprocessen mod fremtiden, og vi kan forvente at høre meget mere om polyfonisk kristendom, relationer, ydmyghed, identitet, discipelskab, spiritualitet, kulturel integritet, samarbejde, marginalisering, retfærdighed, forsoning, gæstfrihed.... og Guds nåde," siger Kenneth Ross.   

Læs mere i denne artikel fra Kirkernes Verdensråd, hvor citaterne er hentet fra. 

Videokonferencerne blev optaget og kan tilgås via Youtube-linket nedenfor: