Fortsæt til hovedindholdet
Kortlægning af lokalt økumenisk samarbejde i Danmark 2022
Odense: Events for unge - Wave Fyn
Intet billede:

Odense: Events for unge - Wave Fyn

Jonas Degn er eventleder for Wave Fyn. Han er ansat 5 timer om ugen som leder af projektet. Jonas fortæller: Vi har kun været i gang her på Fyn i 2 år og opstarten har været præget af corona-restriktioner. Vi vil gerne have tre større events per semester. Og først her i efteråret lykkedes det at nå målet. Vi havde en lovsangskoncert med et lovsangsband fra Mariager Højskole. Så var der en alternativ aften med folkedans. Her havde vi først en afdeling med vidnesbyrd og nogle sange, og derefter ledte en folkedanserinstruktør dansen. Der var 25 unge med den aften. Det tredje var et oplæg om medvandring efterfulgt af bankospil. Derudover arrangerede vi et foredrag om ungekultur. 

Wave Fyn vision er at afholde større ungdomsarrangementer, som et supplement til det der i øvrigt foregår i forskellige kirker og ungemiljøer i og omkring Odense. Ungdomsfællesskaberne i byen er meget små og i oplandet er de endnu mindre. Til Wave kan man samles fra forskellige kirker og lave noget større sammen. Målet er at lave kristne events med indhold – altså events som både indeholder lovsang og forkyndelse men også sociale aktiviteter. Den fælleskirkelig ungdomsorganisation YFC er hovedorganisation bag Wave Fyn. Det er YFC der betaler løn til den lokale koordinator. 

Det er tydeligt at Wave Fyn til deres arrangementer ønsker, at der altid er fokus på fællesskab og at der er plads til nye deltagere. Der skal være et element af kristen forkyndelse, men der skal også altid være et socialt element. Det skaber muligheder for at de unge kan lære hinanden at kende og at nye bliver inkluderet. Derfor skal der ikke kun være koncerter, men der skal langt hellere være lovsangsaftner, hvor deltagerne synger med. 

Wave er båret af det fælleskirkelige. Jonas forklarer: Da vi ikke er så mange unge i området, er vi helt afhængige af at kirkerne vil sende deres unge til vores events. Jeg deltager en gang om måneden i et fælleskirkeligt forum for præster og ledere. Her er flere kirker og organisationer med. Jeg kender derfor præsterne, og det gør at de er mere trygge ved at sende deres unge til vores arrangementer. Der er mange praktiske fordele ved at arbejde sammen på tværs af kirkerne. Det kan også være et godt signal at sende til omverden. Trods alt, så er vi på tværs af kirkerne enige om én ting - nemlig at tro på Jesus. 

I teamet, der står for Wave Odense, er der repræsentanter med fra forskellige kirker. Overordnet oplever de, at kirkerne gerne vil være med til det fælleskirkelige ungdomsarbejde. Samarbejdet gør det nemlig muligt at lave større events. I nogle af de lokale ungdomsfællesskaber er der måske kun 10 personer, så ressourcerne er små. I stedet for at sidde i forskellige hjørner med et ønske om at lave ungeevents men uden ressourcerne til det, er man enedes om at samle kræfterne og gøre det sammen. For nogle af kirkerne har det været svært at frigive deres unge ledere til ét fælles projekt, men generelt er der ikke de store udfordringer med det fælleskirkelige arbejde for unge i Odense. Det kan skyldes det økumeniske fællesskab, der er i præstenetværket. Præsterne derfra bakker op om Waves arbejde og accepterer at der laves arrangementer, som har et andet udtryk end det de er vant til fra deres egne kirker. 

Den mission vi som kristne har, kan vi kun bærer, hvis vi arbejder sammen, mener Jonas Degn. Hvis vi skal løfte den opgave med at forkynde Jesus, skal vi gøre det sammen. Vi skal ikke lave én stor fælles kirke med nadver og dåb, men vi kan lave fælleskirkelige events sammen. Sådan som jeg ser det, er det at være åben overfor det fælleskirkelige et kald vi har som kristne. Jesus beder om at vi må være ét, som Han og Faderen er ét. Det skal vi arbejde for. Det fælleskirkelig kan være med til at fremme kærlighed mellem os. Det kan selvfølgelig komme til udtryk på mange forskellige måder. 

Nu tror jeg ikke den unge generation er særlig opmærksom på teologiske skel, fortæller Jonas Degn. De er ikke optaget af udfordringerne i det fælleskirkelige. De unge tænker ofte jo flere og federe vi kan lave det, des bedre. Måske er de unge naturligt fælleskirkelige. Men det kan også være, at de bare ikke er så bevidste om egen teologi og kirkeretning endnu. Personligt er jeg gennem det fælleskirkelige engagement blevet mere klar over, hvad der er det væsentlige i troen og hvad der måske er mindre vigtigt. Jeg håber at arbejdet i Odense fortsætter, det tror jeg også at det gør. Jeg håber det slår rødder, for ved at pulje ressourcerne kan vi mere.