Fortsæt til hovedindholdet
Kortlægning af lokalt økumenisk samarbejde i Danmark 2022
Ejstrupholm: Landsbystruktur uden fælleskirkelighed
Intet billede:

Ejstrupholm: Landsbystruktur uden fælleskirkelighed

Vi har da samarbejde med andre, fortæller sognepræst Marlene Sigh. Vi arbejder sammen med lokale aktører, alle de steder hvor vi kan og alle de steder, hvor det giver mening. Der er samarbejde med Y´s Men og med Røde Kors. Vi er også med i stiftets projekt med genbrug af konfirmationstøj. Men decideret fælleskirkeligt samarbejde, det har vi ikke noget af. Det bunder nok i en forståelse af kirkens opgave som det at byde ind på det, der sker lokalt, mere end at forholde sig til det som ligger udenfor. 

Det er bestemt ikke af ond vilje, at vi ikke er med i et økumenisk arbejde. Jeg er selv opvokset i udlandet og har oplevet en del fælleskirkelighed. Men der er i lokalområdet ikke andre kirker, der er aktive. De mennesker, der her hos os tilhører andre kirkesamfund, kører til gudstjenester og aktiviteter i deres respektive kirker, som altså ligger udenfor vores lokalområde. Var der andre trossamfund her hos os, forestiller jeg mig, at vi ville have samarbejdet på tværs. 

Marlene Sigh oplever ikke, at det økumeniske fylder særligt meget i bevidstheden i sognet. Der kan godt mangle forståelse for, at kirke kan være anderledes, end den form den har i den aktuelle lokale sammenhæng. Det er dog blevet bedre, mener hun. De fleste har trods alt familie og venner, der bor andre steder og dermed har andre erfaringer med kirke. Der er også mange som på rejser går i kirke og der må forholde sig til det anderledes. Generelt oplever jeg at samfundet er mere åbent, fortæller Marlene Sigh. Dermed bliver der mere plads til varietet også når det gælder tro og religion. 

I Ejstrup og Gludsted sogne arbejder man desuden sammen om Evangelisk Alliances Bedeuge. Det er en uge hvor der hver dag er oplæg til bøn og flere steder mødes man til bedemøder. Bedeugen ligger først i januar. Her står Indre Mission og KFUM&K sammen med folkekirken om at arrangere samlingerne. Også her er arbejdet meget lokalt forankret. 

Økumeniske tiltag er som sagt afhængige af de lokale forhold, siger Marlene Sigh. Da vi har mange unge familier fra Østeuropa i sognet, går vi med tanker om at starte et babysalmesangs-tilbud målrettet dem. Her tænker vi at inddrage salmer og traditioner, som østeuropæerne bringer med fra deres hjemland. Det ville helt klart give et fælleskirkeligt præg. 

Ejstrup og Gludsted ligger ved Ejstrupholm. Herfra er der omtrent 30 km til henholdsvis Herning og Silkeborg. Det er sogne med stor aktivitet. Ud over almindelige aktiviteter er der et stort børne og ungearbejde. Sognene er med sine samlede 13.820 ha. et af Danmarks største kirkesogne i udstrækning.