Fortsæt til hovedindholdet
Årsdagen for invasionen af Ukraine den 24. februar 2022
Forslag til markeringer af årsdagen for invasionen af Ukraine

Forslag til markeringer af årsdagen for invasionen af Ukraine

Ud over gudstjeneste foreslår vi følgende:

  • Lystænding kan være en del af liturgien. Der er for ortodokse ofte noget kontemplativt ved at tænde et lys i kirken for dem, man savner. Det er en stille bøn. Derfor vil det være fint at åbne mulighed for, at der også før og efter gudstjenesten kan tændes lys i kirken i ro og mag. 
  • Kirkekaffe eller fællesspisning med ukrainere i forlængelse af gudstjenesten. Hvis ukrainerne bidrager med mad, så kan man med fordel på forhånd aftale omfanget, så der ikke bliver for meget mad til overs.   
  • Historiefortælling. At give ukrainere mulighed for at fortælle sin historie og tale sammen om de tab og afsavn, man bærer på, kan have en lindrende effekt. Samtidig giver det den danske menighed indblik i de ting, som ukrainere har gennemgået. Man kan for eksempel aftale med udvalgte ukrainere lokalt, at de efter gudstjenesten fortæller deres historie til de forsamlede i sognegården. Det kan være historien om deres flugt i 2022, hvordan de kom ud af Ukraine, hvad de tænkte og hvordan de bekymrer sig for dem, de har måttet efterlade. Understreg for dem, at de kun skal dele de ting, som de selv føler sig klar til at fortælle om.
  • Fællessang. Ukrainerne er ofte glade for at synge, og det er oplagt at foreslå dem at afsynge nogle sange. De vil være imponerede, hvis I kan foreslå dem et par sange og det kunne fx være nationalsangen eller sangen Tjervona Kalyna, som er en smuk og populær folkesang. 
  • Indsamling af overskydende stearin fra private og kirker til omsmeltning til stearinlys til soldater ved fronten i Ukraine. Det organiseres af herboende ukrainere. Kontakt Folkekirkens Migrantsamarbejde for at blive sat i kontakt med dem.
  • Lad kollekten den efterfølgende søndag gå til Folkekirkens Nødhjælps indsats for Ukraine. 
  • Sørg for at have aktiviteter for børn. Da årsdagen kan være voldsom for børn, er det godt at give dem et afbræk. Det kan være gennem søndagsskole, filmaftener, fodboldturnering, krea-workshops osv. Brug dagen til at lade dem glemme alt det, de er gået igennem, og bare lad dem være børn.
  • Støttekoncert for Ukraine – her kan herboende ukrainere være med til at arrangere, eller kirken kan gøre brug af organister og musikere. Der kan også inviteres lokale kunstnere ind, og overskuddet kan doneres til godgørende formål.
  • Kontakt det lokale foreningsliv som kan være med til at planlægge aktiviteter. Det kan være FDF, KFUMK, sportsforeninger, spejdere osv. 
  • Gør gerne opmærksom på, at det er muligt at tale med en præst. Man kan også henvise til Sjælesorg på Nettet. De fleste ukrainere vil ikke benytte sig af tilbuddet, da de måske ikke mestrer dansk eller engelsk på et niveau, hvor de føler, at de kan udtrykke sig frit nok. På trods af dette er det vigtigt, at kirken er åben og indbydende for den enkelte ukrainer. 

Hvis du vil vide mere, eller du har spørgsmål skal du være velkommen til at kontakte vores medarbejder, der har Ukraine som ansvarsområde. Hun taler ukrainsk, russisk, dansk og engelsk:

Victoria Mortensen, vm(at)interchurch.dk, tlf.: 51334440

Du kan desuden finde mere viden på www.interchurch.dk/ukraine hvor du kan finde materialer, viden og inspiration. Ukrainere kan læse om folkekirken på den ukrainske hjemmeside om folkekirken www.cerkvavdanii.dk.