Fortsæt til hovedindholdet
Østeuropa
Inspiration for Østeuropa

Inspiration

Hvordan skaber man en god kontakt til indvandrere med østeuropæisk baggrund? 

 

Der er intet facit på, hvordan integration lykkes i Danmark, men folkekirken er et godt sted at starte. Især når det gælder østeuropæere, som ofte kender kristendom og er nysgerrige på Danmark. 

Der er god inspiration at hente i stifter, med en stor andel østeuropæere, som allerede er i gang:

Ribe Stift 

Er et af de områder i Danmark med allerflest østeuropæere, og derfor har det været et fokusområde for dem, at komme i kontakt. På deres tværkulturelle hjemmeside kan du finde lokale statistikker, brugbare og print-venlige foldere samt artikler om, hvordan du kommer i gang med dansk-øst-kulturelle projekter i dit sogn. 

Haderslev stift

Har fokus på inspirationsaftener flere steder i stiftet, hvor østeuropæere særligt hører til - især landbrugsområder. Få inspiration fra deres workshop-programmer, og læs om deres unikke og vigtige samarbejde med ladbrugssektoren

Viborg stift 

Tager udgangspunkt i østeuropæerne selv og praktiske idéer der bygger bro mellem kulturer. Se programmet fra deres inspirationsaften "Mød din østeuropæiske nabo". Herunder finder du resultatet af inspirationsaftenen:

9 konkrete idéer til samarbejde og relations-opbyggende arbejde med østeuropæere i dit sogn - udviklet af en blandet gruppe lokale østeuropæere og danskere. 

Idéer

1. Fællesspisning

Arranger en international fællesspisningsaften. Alle kan komme med en ret fra deres hjemland - eller man kan lave maden sammen. Husk at det er lettest at få folk med, hvis arrangørgruppen også er internationalt sammensat.

2. Sprogcafé

Lav en sprogcafé i sognehuset. Sproget er ofte den største hindring for god integration og fællesskab på tværs. Måske er der et par pensionerede skolelærere, der har lyst til at stå i spidsen?

3. Rundvisning

Inviter på en guidet rundvisning i kirken på engelsk eller med tolk. Fortæl om kirkens historie og om folkekirkens traditioner, til en gruppe østeuropæere der højst sandsynligt er nysgerrige på folkekirken. 

4. Sangaften

Lav en international sangaften i samarbejde med de østeuropæiske indvandrere, hvor I lærer hinanden sange på jeres forskellige sprog. Musik og sang skaber fællesskab og nedbryder grænser. 

5. Kommunikation

Lad noget af jeres kommunikation være på engelsk eller udvalgte østeuropæiske sprog. Det kan fx være i kirkebladet, på hjemmesiden eller ved indgangen til kirken. 

6. Virksomheder

Gå i dialog med lokale landmænd eller virksomheder, hvor østeuropæere arbejder. Måske er der opgaver, som det vil give mening at løfte i fællesskab. Det kunne fx være sprogundervisning.

7. Reserve-bedsteforældreordning

Lav en bedsteforældreordning, hvor børn med østeuropæisk baggrund kobles sammen med ældre personer med dansk baggrund. Det skaber kontakt til hele familien og giver børnene mulighed for også at have nogen med til bedsteforældrearrangementer i børnehaven og i skolen. 

8. Børnefest 

Lav en stor børnefest, hvor østeuropæiske forældre også inviteres med i planlægningen. 

9. Bank på

Bank på døre og vis interesse! Den personlige kontakt er altid den vigtigste.