Fortsæt til hovedindholdet
Migrantmenigheder
netværk for migrantmenigheder

Netværk for migrantmenigheder

Copenhagen Christian Forum (CCF) er et netværk af internationale og danske præster og kirkeledere, som mødes for at bede sammen, dele erfaringer, og drøfte emner af betydning for deres fælles tjeneste.

Tanken bag CCF er at udfylde et behov i den økumeniske bevægelse svarende til det, som Global Christian Forum (GCF) udfylder på globalt plan, hvor målet er at skabe et forum for mellemkirkelig udveksling, som både gamle og nyere kirketraditioner finder relevant. Ligesom i GCF lægges der i CCF derfor vægt på en form, som er relationel, har fokus på kristne praksisformer, og hvor der ikke er noget medlemskab men kun deltagelse.

Fokus er således på mellemkirkelige relationer i en sammenhæng uden bureaukratiske strukturer med vedtægter, medlemskab, programmer, formelle læresamtaler, osv. som vi kender det fra de etablerede økumeniske organisationer. Denne formelle rolle varetages i Danmark fortsat af Danske Kirkers Råd. CCF er affilieret med Danske Kirkers Råd og ønsker dermed at signalere en økumenisk bredde.

Møderne i CCF planlægges af en styregruppe bestående af 4-7 personer med indsigt og erfaring i at arbejde blandt internationale og på tværs af kirkesamfund. Danske Kirkers Råd udpeger ét medlem af styregruppen. De resterende vælges på netværkets første samling i året. I sammensætningen af styregruppen skal der så vidt muligt tages højde for den kirkelige bredde i Danmark. Ved udtræden af styregruppen suppleres der med nye medlemmer, som vælges på næste samling i forummet.