Fortsæt til hovedindholdet
Bibelen online på andre sprog
Anbefalinger om bibeloversættelser på udvalgte sprog

Anbefalinger om bibeloversættelser på udvalgte sprog

Har du brug for vejledning og anbefalinger på andre sprog end dem, som er nævnt herunder, er du velkommen til at kontakte os.

Engelsk
New International Version (NIV) er en af de mest brugte oversættelser i den engelsksprogede verden, da den balancerer mellem nøjagtighed og læsbarhed. NIV blev lanceret i 1978, men der blev lavet en større revision af den i 2011.

New Revised Standard Version (NRSV) er en anden populær oversættelse, som balancerer mellem nøjagtighed og læsbarhed og er brugt både i liturgiske sammenhænge og til bibelstudier. Den blev først lanceret i 1989 men gennemgik for nylig en større revision, som udkom i 2021 (NRSVue).

Hvis man ønsker en oversættelse, som er mere letlæselig oversættelse, som vægter hverdagssprog og flow i teksten, så kan Good News Translation (GNT) fra 2001 eller New Living Translation (NLT) fra 1996 anbefales.

Arabisk
I valget af arabisk oversættelse kan det være svært at navigere mellem de mange hensyn. Arabisk findes i mange forskellige dialekter, den islamiske kontekst spiller ind, og traditionen fra de historiske kristne kirker i Mellemøsten har en betydning.

En populær version på arabisk hverdagssprog er Kitab al Hayat (New Arabic Version: NAV) fra 1992. Denne version ligner den engelske NIV og har vundet stor udbredelse i den arabisktalende verden. Denne version anbefales derfor bredt blandt arabisktalende.

En anden arabisk bibel i samme kategori som NIV er Good News Arabic (GNA) fra 1992. Selvom titlen signalerer slægtskab med den engelske Good News (som vægter dynamisk ækvivalens princippet), så er GNA også mere sammenlignelig med den engelske NIV og anbefales derfor også bredt blandt kristne.

Sharif Arabic Bible (SAB) fra 2000 er en oversættelse, som er skrevet med et vokabular målrettet den store majoritet af arabisktalende med muslimsk baggrund. Bibelske personer omtales fx som de kendes i muslimsk tradition snarere end i kristen tradition. Af samme grund kan man møde kristne, som ikke bryder sig om den, da de ønsker at lægge afstand til muslimsk tradition. Ikke desto kan denne oversættelse være et vigtigt redskab til at formidle evangeliet på forståelig måde til muslimer.

Smith og Van Dykes oversættelse fra 1861 har været en udbredt version i den arabiske verden med en rolle lidt ligesom King James Version i den engelsksprogede verden. Men det er en oversættelse, som er meget svær at forstå for mange arabisktalende i dag. Oversættelsen indeholder et arkaisk vokabular og gør brug af et religiøst sprog, som er fremmed for muslimer og andre, som ikke er opfostret med det særlige kirkelige sprog. Oversættelsen anbefales derfor generelt ikke til søgende eller nye kristne.

Se mere om anbefaling af bibler til arabisktalende fra organisationen Mahabba

Farsi
Mange farsitalende er konvertitter eller søgende, og at den iranske kirke ikke har rod i en lang kirketradition med et etableret teologisk kirkesprog. I valg af farsi bibel er det derfor godt at holde fokus på forståelse i et moderne og lettilgængeligt sprog. For farsitalende anbefaler vi derfor New Millennium Version (NMV), som blev udgivet af Elam Ministries i 2014.

Vær opmærksom på, at mange farsitalende konvertitter fra Iran er etniske kurdere og måske derfor hellere skal have en oversættelse til kurdisk i en af dialekterne (Kurmanji, Sorani, m.fl.). Vær også opmærksom på, at mange afghanere forstår farsi men taler Dari, som er nært beslægtet med farsi, og derfor måske har mere gavn af en Dari oversættelse.

Ukraine
På ukrainsk anbefaler vi den nye ukrainske bibeloversættelse, som er udgivet af det ukrainske bibelselskab i 2020. Oversættelsen er blevet til i et økumenisk partnerskab og er derfor anerkendt på tværs af alle kirketraditioner i Ukraine. Det Lutherske Verdensforbund har skrevet en kort omtale af oversættelsen som du kan læse her.

Du kan finde den nye ukrainske bibeloversættelse fra 2020 i online version her.