Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Online-kirke på engelsk, arabisk og farsi

Folkekirken er rykket online under corona lock-down, også på andre sprog. Her er vores anbefalinger til alternative kirkelige tilbud på andre sprog end dansk. 

 

Det kan være svært at finde roen og åndeligheden, når der er konstante indtryk fra den globale corona-krise at forholde sig til. Folkekirken er ikke undtaget fra lock-down, og det er resten af de kirkelige samfund heller ikke. 

Mange kirker er derfor rykket online, og har taget store og hurtige skridt til at genskabe åndelighed, lovsang og fællesskab på nye, alternative måder. Nogle nydanske kirker, og særligt dem der ikke har samme økonomiske ressourcer som folkekirken, har været i gang med denne proces længe før corona-krisen gjorde det kritisk. Nydanske kristne mange steder i Danmark, har allerede tætknyttede fællesskaber, både online og offline, og er derfor veløvede i at skulle tænke kirkelivet kreativt.

Her er en samling af online fællesskaber og kirkelige tilbud på flere sprog, som du kan henvise nydanskere i dit netværk til.

På engelsk:

 • International Church of Copenhagen - holder virtuelle gudstjenester på Zoom, inklusiv søndagsskole for børn. Linket er aktivt fra kl. 9:00. Der er "early-bird Bible study" kl. 9:15 til dem som gerne vil have tid til at diskutere søndagens tekster. Selve gudstjenesten starter kl. 10:30. Skriv til præst Tim Stewart på pastor@internationalchurch.dk, hvis du har spørgsmål.

 

 • Café Theology - en time af bibelstudie og teologiske diskussioner, arrangeret af International Church of Copenhagen. Starter hver dag kl. 20:15 (link aktiv fra kl. 20:00). Det er uformelt og kræver ingen forberedelse på forhånd. Temaer vælges med forslag fra deltagerne. Denne gruppe foregår virtuelt på Zoom.

 

 • St. Albans Church - tilbyder virtuel worship i form af video-gudstjenester, audio-prædikener og inspiration til bøn. Kirken er anglikansk, så gudstjenesteformen virker meget som i folkekirken.

 

 • Small-group - et folkekirkeligt fællesskab baseret i Aalborg, med mennesker der alle har engelsk som andetsprog. Gruppen mødes hver anden tirsdag og læser søndagens tekster, deler spørgsmål, refleksioner og beder sammen. Normalt mødes gruppen fysisk, men pga. coronavirus foregår det på Zoom - en videoplatform. Alle er velkomne til at være med.

På farsi: 

 • Apostelkirkens Facebookside for farsitalende - en Facebookside for farsitalende, som har base i Apostelkirken på Vesterbro. Gruppen er meget interaktiv, og der er både oversættelse af gudstjenester til farsi, bibelundervisning, andagter, sange, osv.

 

 • Emmanuel - et farsi menighedsfællesskab tilknyttet Christianskirken i Aarhus med et væld af online tilbud via deres Telegram kanal - undervisning, opmuntrende ord, bibellæsninger, prædikener samt online gudstjenester. Gruppen administreres af menighedens leder Naser Rezaeih. Download gratis Telegram-app for at tilgå denne kanal.

 

 • Time for Worship - en Telegram-kanal, som tilbyder mulighed for tilbedelse, og lovsang samt opbyggende og opmuntrende ord til læserne.

 

 • Påskeandagt - en optakt til påske som Nørrelandskirken har lavet, med oversættelse til farsi.

 

 • North London Church og IFC Church er iranske kirker i London med meget anerkendte præster og ledere, der tilbyder solide og teologisk funderede undervisninger, prædikener, lovsange samt online gudstjenester. (North London Church finder du via Telegram-appen).

 

 • Korpu er en bibeloversættelses-tjeneste på Telegram-appen, som tilbyder kristne artikler, bøger, undervisning og prædikener. Ansvarlig for denne tjeneste er Feridoon Mokhof, som også er også præst i North London Church og stedfortræder for den iranske biskop Edward Hosepian som er leder af North London Church.

 

 • Shabakeh 7 (oversat: Netværk 7) er en kristen farsi TV-kanal. Den kan ses både via internet og satellit. De fleste iranere kender denne tv-tjeneste.

 

På arabisk:

 • Bibeloversigt - en youtube-kanal med undervisning og perspektiver på alle bibelens bøger, som åbner op til diskussion og reflektion.

 

 • Dr. Maher Samuel - Facebooksiden til en meget anerkendt egyptisk-arabisk psykiater og religionsfilosof. Her finder du både live-streaming af gudstjenester/møder samt video-prædikener og undervisning. Dr. Samuel er vært på flere kristne programmer på kanal Sat7 og andre kristne kanaler.

 

 • School of Christ - Online kristendomsundervisning, som kan bruges til videre diskussioner og refleksioner derhjemme.

 

 • Børnesange - en lang række arabiske kristne børnesange på en youtube playliste.

 

 

Vi opdaterer denne side løbende - send gerne flere forslag til kristne online-tilbud på andre sprog til ake@interchurch.dk 

 

Af Anne Katrine Ebbesen