Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Nyt redskab skal inspirere menighedsråd til at se de kristne migranter i sognet

Et nyt redskab lanceret af Landsforeningen af Menighedsråd giver overblik over, hvor mange migranter, der er bosiddende i landets enkelte sogne.

Landsforeningen af Menighedsråd har fået udarbejdet et statistisk redskab, der kan give menighedsråd landet over et unikt overblik over, hvilke migrantgrupper der findes på sognebasis.

Redskabet ligger på menighedsraad.dk, hvor man ved at skrive navnet på sit sogn, får genereret en rapport med oversigt over antallet af migranter fordelt på herkomst. For nogle vil det være velkendte tal, for andre kan det være en øjenåbner.

”Redskabet er en hjælp til menighedsrådene til at blive opmærksomme på de migranter, der bor i sognet. Jeg tror mange vil blive overraskede, når de ser oversigten for deres sogn. Om man så nu og her vil tage nye initiativer, er op til det enkelte råd, men det er vigtigt at vi på alle niveauer overvejer, hvordan folkekirken bliver relevant for kristne indvandrere og deres efterkommere,” fortæller Bodil Therkelsen, der er formand for Landsforeningens udvalg for Liv og vækst. 

Med udgangspunkt i statistikken kan menighedsrådene overveje, om de lokale kirkelige tilbud svarer til befolkningssammensætningen i sognet eller om der skal nye tiltag til i forhold til migranterne. Sammen med rapporterne følger en række spørgsmål, som menighedsrådene kan bruge i deres drøftelser netop til at afdække, om der er nye muligheder og behov, som man ikke tidligere har haft fokus på.
 

Menighedsråd er vigtige hjørnesten
Redskabet er blevet til i tæt samarbejde med Folkekirkens Migrantsamarbejde, der har indhentet det statiske materiale fra Danmarks Statistik.
Talmaterialet viser antallet af migranter fordelt på indvandrere og efterkommere, men ikke hvilken religion, de tilhører. Ifølge Folkekirkens Migrantsamarbejde formodes omkring 40 procent af mennesker af anden etnisk oprindelse end dansk, der kommer til landet, at være kristne migranter.

”Menighedsrådene er en vigtig hovedhjørnesten i folkekirken. Det lokale kendskab og tilhørsforhold i menighedsrådene er en vigtig forudsætning, når kristne indvandrere skal bydes velkommen i Danmark og føle sig hjemme. Kristne migranter har ofte brug for lokal opbakning, og de kan være med til at bidrage til det lokale sognearbejde,” siger Peter Lodberg, formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.

Peter Lodberg henviser desuden menighedsråd, der er interesserede i, hvordan den lokale kirke kan samarbejde på tværs af kultur, sprog og praksis, til at finde inspiration på Folkekirkens Migrantsamarbejde.

- FAKTA OM RAPPORTERNE-

➢ Det nye redskab findes på menighedsraad.dk. Det bruges til at udtrække statistiske rapporter, der giver indblik i, hvilken herkomst indbyggerne i landets sogne har. 

➢ Grafikken i rapporterne viser kun de største befolkningsgrupper i sognet. For store sogne kan der sagtens være flere befolkningsgrupper end dette. De er med i tabellerne som følger efter grafikkerne. I tilfælde af, at der ikke er nogen migranter i sogne, er der kun en tabel i rapporten.

 

➢ Statistikken er udarbejdet på baggrund af henvendelse fra Folkekirkens Migrantsamarbejde til Danmarks Statistik.Grafik, tabel og oversigten, hvormed man kan downloade sin rapport, er lavet af Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter på vegne af Landsforeningen af Menighedsråd.