Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Ny migrantkonsulent i Haderslev Stift: Mød Biak Chin Par Lian

”Jeg tror på, at alle har noget at bidrage med”, siger Biak Chin Par Lian, som den 1. februar påbegyndte et barselsvikariat som migrantkonsulent i stiftet

Foto: Biak Chin Par Lian

Biak Chin Par Lian, som kaldes Chin Chin, er ny migrantkonsulent i Haderslev Stift. Hun er uddannet sygeplejerske og cand.mag. i diakoni fra Aarhus Universitet. Chin Chin kommer fra Myanmar og flygtede sammen med sin mand til Danmark i 2004. Hun har derfor både personlig og faglig erfaring indenfor migrantområdet, som hun kan tage med i arbejdet. Nu bor hun i Ølgod med sin mand og tre drenge.

Chin Chin fortæller, at hun glæder sig til arbejdet som migrantkonsulent, som bl.a. består i at koordinere, konsultere og bistå opgaver indenfor migrantområdet og fungere som et samlingspunkt på tværs af stiftet. Hun ser især frem til at bistå i oprettelsen af internationale udvalg i de lokale provstier.

Et fællesskabsskabende potentiale
Folkekirken rummer et stort fællesskabende potentiale, som kan virkeliggøres ved at række ud og hjælpe migranter i området, fortæller Chin Chin: ”Folkekirken har mange ressourcer, både i form af økonomi og medarbejdere, som migranter kan få gavn af. Det kan ske ved at kirken tilbyder hjælp med sager både på det praktiske, juridiske og teologiske plan, afhængig af den specifikke kontekst. Desuden kan kirken indgå i partnerskab med migranterne og derigennem fungere som en ligeværdig samarbejdspartner.”

Folkekirken kan være med til at give migranter et fællesskab ved at bruge ressourcer på at hjælpe dem, i den situation, de står i, og være åbne for, at migranterne medbringer en masser oplevelser og erfaring, der kan styrke og bidrage til det folkekirkelige fællesskab.

Det er, ifølge Chin Chin, vigtigt, at folkekirkens relation til migranter er på et ligeværdigt niveau, hvor det er tydeligt, at begge parter både gør og kan bidrage til et fælles samarbejde: ”Jeg tror på, at alle har noget at bidrage med. Migranter og deres menigheder og fællesskaber har også masser at bidrage med til Danmark og til folkekirken. I fremtiden ser jeg også gerne at flere folk med anden etnisk baggrund får arbejde i folkekirken”, fortæller hun.

Stor erfaring med integrationsarbejdet 
Foruden arbejdet som migrantkonsulent har Chin Chin rig personlig erfaring med integrationsarbejdet: ”Jeg har altid være aktiv i menighedsliv og i kirkelig ledelse. Lige nu er jeg bl.a. med i ledelsen i migrantkirken Chinkirken i Skjern, hvor 215 migranter fra Myanmar samles flere gange om ugen, og jeg er med i landsmigrantorganisationen CCDK, Chin Community in Denmark. Jeg har desuden været med i integrationsrådet i Varde kommune, jeg er aktiv i en lokal multietnisk forening og så er jeg en ressourceperson i Dansk Flygtningehjælp. Jeg har altså længe været aktiv i integrationsarbejdet, og derfor kender jeg mine nuværende samarbejdspartnere i migrantarbejdet i forvejen, hvilket giver mig et solidt fundament og udgangspunkt i arbejdet som migrantkonsulent”, fortæller Chin Chin, som i øvrigt har vundet priser både fra Tværkulturelt Center og Integrations- og Boligministeriet for hendes integrationsarbejde og -projekter.

Find Chin Chins og andre lokalkoordinatorers kontaktinformationer her