Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Landsforeningen af Menighedsråd og Folkekirkens Migrantsamarbejde holder fælles landskonference om migranter

Per Damgaard, sognepræst og bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Menighedsråd, fortæller her om det samarbejde Landsforeningen af Menighedsråd har indgået med Folkekirkens Migrantsamarbejde ved en konference om migrantsamarbejdet i folkekirken.  

Foto: Per Damgaard

Kirkefolk rundt om i menighedsrådene er opmærksomme på, at kirkelivet i dag leves i et fler-etnisk samfund. Hvordan kan vores lokale kirke spille sammen med, hvad der ellers foregår i vores sogn? Hvordan kan vi være til stede på en god måde for de mennesker, der bor her? Hvordan kan vi åbne kirken for mennesker med anden baggrund? Det er på baggrund af disse spørgsmål, at Landsforeningen af Menighedsråd har valgt at invitere til en landskonference om migrantsamarbejde i folkekirken.

Det er en opgave, der ser forskellig ud fra sted til sted. Det er også en ret ny ting på opgavepaletten. Men mange menighedsråd har taget opgaven op. Nogle har efterhånden ret god træning i at løse den. Men bredt set har vi behov for at blive dygtigere, få drøftet tingene igennem og uddanne os selv som medarbejdere i det lokale kirkliv.

På den helt store klinge, når vi taler om kirken i Danmark i det hele taget, så er spørgsmålet jo: Skal folkekirken være kirke for hele befolkningen, eller skal den være kirke for en stadig svindende gruppe af danskere? 

Det har været en historisk velsignelse på kryds og tværs i vores samfund, at de allerfleste har været forenet i den samme kirke. Den historie vil det være god at fortsætte i fremtiden. 

Dette er det store spørgsmål, som afgøres ved mange små svar og små handlinger i det lokale kirkeliv. 

Hvad er folkekirken om 25 år? Et religiøst reservat? Eller et stort fællesrum? En forening for etniske danskere i en multikirkelig virkelighed? Eller den store fælles kirke, der er i stand til at favne kristne af mange slags og forene dem i et rummeligt fællesskab?

Vi har behov for at inspirere og varme hinanden op til god og konstruktiv aktion i kirkelivet.