Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Folkekirkens møde med migranter – fra niche til almen opgave

Forord til kommende nyhedsbrev

Migrantarbejdet er for alvor ved at vinde indpas bredt i folkekirken. En væsentlig løftestang for dette er, at mange anerkender, at indvandringen er den primære forklaring på, at folkekirkens medlemsprocent falder. Også vores samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd, som i december 2022 udsendte sognestatikker med overblik over antallet af migranter i sognet, har åbnet manges øjne for omfanget og vigtigheden af opgaven.

Vi står derfor i dag et andet sted, end da Folkekirkens Migrantsamarbejde blev etableret som arbejdsgren under Folkekirkens Mellemkirkelige Råd i 2015. Dengang var det folkekirkelige arbejde med integration en niche for de få, som havde særlig interesse og forudsætninger for at engagere sig.

I dag – snart 10 år og to flygtningekriser senere – er der en bred folkekirkelig erkendelse af vigtigheden af migrantarbejdet, og vi arbejder målrettet på at nå endnu længere ud i folkekirken. Dette strategiske fokus udspringer af en større intern undersøgelse, som vi lavede sidste år. Her spurgte vi ledende repræsentanter for en række nøgleaktører i folkekirken om deres syn på folkekirkens møde med migranter – både om erfaringer, prioriteringer, holdninger og fremtidsperspektiver.

Konklusionen var klar: Folkekirken er i mange sammenhænge klar til, at migrantarbejdet bevæger sig fra at være en niche til at blive en del af det almindelige folkekirkelige arbejde i bredeste forstand. Specialiserede indsatser målrettet nydanskere er fortsat vigtige, men ikke alle sogne skal være specialister eller sætte gang i særlige projekter for migranter. Den slags kan man lave en arbejdsdeling om i provstiet og understøtte ressourcemæssigt derfra.

For flertallet af sogne handler det i stedet om at overveje, hvordan de almindelige aktiviteter, man allerede har som fx babysalmesang, konfirmandundervisning, kirkekor og højtidsfejringer, kan åbnes mere for nydanskere. Det handler også om, hvordan kordegnene kan klædes på til kulturmødet på kirkekontoret, og hvordan kirkegårdene bedre kan komme begravelsesskikke fra andre kulturer i møde.

For at løfte dette nye fokus på at gøre migrantområdet til en helt almindelig opgave i folkekirken har Folkekirkens Migrantsamarbejde indgået en aftale med Kirkefondet om køb af konsulentbistand. En af Kirkefondets dygtige medarbejdere, Berit W. Berg, arbejder derfor frem til udgangen af 2024 med migrantarbejdet i relation til alle de folkekirkelige faggrupper – fx kordegne, gravere, organister, kirkekulturmedarbejdere og kirketjenere.

Så hold øje med vores kommende nyhedsbrev, som kommer om et par dage. Her vil du få et indblik i, hvordan mødet med migranter kan tænkes ind som en naturlig del af de folkekirkelige faggruppers arbejdsområder.