Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

Mød integrations-ildsjæl: Bit Boel Buhl

Kirke- og kulturmedarbejder i Gellerup Kirke, Bit Boel Buhl, brænder for at møde mennesker på tværs af skel. Hun oplever, at der i mødet mellem mennesker ligger guld gemt, hvis vi tør åbne vores hjerter på klem og udveksle livserfaringer og glæder. 

Foto: Privat. 

 

Hvilke opgaver motiverer dig mest i migrantsamarbejdet?

Der, hvor jeg er allermest motiveret er, når vi har et arbejde, som vi er sammen om, både gammel- og nydanskere. Hvis vi skal arrangere en fest og skal arbejde sammen i køkkenet og derved har tid til at snakke sammen om andre ting. Eller omkring et bord, hvor vi planlægger sammen til glæde for andre – altså mødes om et fælles tredje som sidestiller os i et interessefællesskab. De sammenhænge, hvor vi har en gensidig interesse i at dele liv, motiverer mig, og min erfaring er, at det fungerer bedst, når vi gør noget praktisk sammen.

 

Hvorfor betyder migrantsamarbejdet noget for dig?

Jeg har en dyb overbevisning om, at det er vejen frem, hvis Danmark skal hænge sammen. Vi er nødt til at mødes og lære hinanden at kende, så vi kan udvikle fællesskabet sammen.  I det møde ligger der også rigtig meget guld gemt. Når vi åbner hjerterne på klem, ligger der så mange gode og dybe møder. Der er en eller anden særlig kontakt, når man deler erfaringer med mennesker, der har taget nogle meget store og eksistentielle valg. Det kalder på en respekt og ydmyghed som lytter. Rigtig godt bliver det, når vi kan udveksle livserfaringer og glæder. Kirken er en fantastisk platform at mødes omkring, og det er et rigtig godt sted at møde det danske. Det er et stort skridt at komme ind i folks hjem, og vi gammeldanskere er måske heller ikke så gode til at slå dørene op, men med kirken som base tror jeg, at mødet bliver nemmere både for gammeldanskere og nydanskere.

 

Hvad har I særligt fokus på i Gellerup Kirke?

Som kirke i et område hvor 23% er medlem af folkekirken, er det vigtigt at se, hvordan det kan give mening for de resterende 77%, at have en kirke i deres område. Overskriften er ”At være en god nabo”. Det er blevet et bærende mantra for mig i mit arbejde.

Det er vigtigt for Gellerup Kirke at engagere sig i, hvad der sker udenfor murene året rundt. Det sker på mange måder. Ugentligt afholdes International Café, med åbne døre i en lokalitet udenfor kirken – drevet primært af frivillige. Seks fredag aftner om året afholdes International Aften, som er et mødested for gammeldanskere og nydanskere. Derudover er der månedlige internationale gudstjenester, dialogarrangementer, og folkekirkens ferielejr som vi deltager i, typisk med en blanding af somaliske, arabiske og danske familier som kommer på en uges ferie sammen.