Fortsæt til hovedindholdet
Kortlægning af lokalt økumenisk samarbejde i Danmark 2022
Helsingør: Grøn Kirke som det fælles tredje
Intet billede:

Helsingør: Grøn Kirke som det fælles tredje 

Sofie Kure er medlem af en kirke, der er grøn. Hun fortæller: De fleste, ja, faktisk alle i kirken, er interesseret i den grønne dagsorden. De er optaget af, hvordan vi i vores lille kirke konkret kan være med. Når vi handler ind og f.eks. køber legetøj til børnekirken, så køber vi det i en genbrugsbutik. Det har været en sjov opgave at handle ind på den måde. Det har både gavnet kirken, fordi det så handler om en lille økonomi, men det har også været sjovt at komme hjem med ting vi i udgangspunktet slet ikke troede kunne bruges. Vi har i kirken også kigget på, hvad vi spiser og drikker. Vi prøver at købe varer, der følger sæsonen og at gå med fairtrade og det økologiske. Endelig så prøver vi også at tænke det med Grøn Kirke ind i kirkens teologi, sådan at det kommer med i de sange vi synger og de bønner vi beder. Det tænkes ind i prædikerne som tema eller delpointer og i vores netværksgrupper, tages det op i deres samtaler. 

Men ud over at være engageret i klimasagen lokalt er Sofie Kure projektleder for Grøn Kirke på landsplan. Her arbejder hun for, at alle kirker skal være grønne, altså bevidste om og engagerede i en taknemlighed, respekt og omsorg for Guds skaberværk. Arbejdet Grøn Kirke er udsprunget af Danske Kirkers Råd og er i udgangspunktet økumenisk. Det betyder at konferencer, kurser og materiale er til alle kirker på tværs af konfessioner. Nogle gange produceres der materiale, som er målrettet enkelte kirkesamfund, men samlet set, skal det der udgives favne kirkernes forskellighed. 

Det økumeniske er altså en grundsten i arbejdet med Grøn Kirke. Og det har altid været en styrke. Grøn Kirke bliver nemlig det fælles tredje, som gør, at det ikke er så farligt at samarbejder. I Grøn Kirke skal der ikke diskuteres dåb og nadver, det som kirkerne alligevel aldrig bliver enige om, men her handler det om det fælles tredje nemlig ansvarligheden for skaberværket. Den dagsorden kan samle på tværs. 

Lige netop det fælleskirkelige oplever Sofie Kure også som en styrke lokalt. Hun siger: I vores kirke samarbejder vi både med Indre Mission og den lokale folkekirke. Vi bruger deres lokaler som kirkerum til vores gudstjenester. Det har givet en naturlig anledning til samarbejde, og den grønne dagsorden er det vi arbejder sammen om. Til jul var det uddeling af brugt legetøj. Vi kom med legetøjet og Folkekirken stillede lokalerne til rådighed. Det har givet anledning til en snak om mere samarbejde i fremtiden, mest om børn og unge. Indre Mission har vi også lånt lokaler af, og det er deres genbrugsbutik vi handler ind i. Det har været fantastisk som lille nystartet frikirke at møde nogle af dem der har været i byen længe og er store. 

Sofie Kure mener dog, at der også kan være udfordringer ved fælleskirkelighed: Nogle tror at fælleskirkelighed er ensbetydende med at man skal blive enige og ens, sådan at man skal gøre tingene på den samme måde. Men det skal man jo ikke. Meget af frygten for det økumeniske kommer nok af uvidenhed. Man ved ikke ret meget om hinandens kirker. Som kirke i Danmark er vi ikke altid så gode til at besøge hinanden. 

Det økumeniske gør ikke en forskel for alle i kirken. Mange opdager måske knapt, at en aktivitet er fælleskirkelig, men for de faste frivillige skaber det fælleskirkelige en givende åbenhed og forståelse og rummelighed. Personlig bliver jeg bare så glad. Det er så dejligt, når andre åbner armene og siger velkommen, konkluderer Sofie Kure.

I vores lokal kirke har vi Grøn Kirke som fokus, men vi har også en anden klar profil. Vi vil gerne være noget for vores by. Så i stedet for altid at have traditionelle gudstjenester har vi nogle alternative gudstjenester. Her har vi delt kaffe ud i midtbyen, men vi har også lavet skralde-indsamlinger. Så går vi rundt i mindre grupper og samler skrald der er smidt på gaderne. Det kan være grupper af familier med børn eller ældre der er med. Sådanne aktiviteter kan nemt være økumeniske. Sammen med andre kirker kan man lave skralde-indsamling eller tøjbyttemarked eller en friluftsgudstjeneste med grøn kirke som tema. Når kirken kommer ud af kirkebygningerne og bruger naturen som rum, så kan det blive lettere at holde gudstjeneste sammen. Det grønne bliver det fælles tredje. 

Lige nu oplever Grøn Kirke en positiv udvikling i arbejdet. Mange vil være med, også kirkerne på tværs, og arbejdet er ved at få økumenisk bredere. Der er i dag en større accept og forståelse for den grønne dagsorden. Opfordringen fra Sofie Kure er da også: Jeg vil klart opfordre alle kirker til at sætte mere fokus på naturen og det grønne. Tænk det ind i det eksisterende arbejde, der allerede gøres rundt omkring. Det skal ikke nødvendigvis være en ny aktivitet, så bliver det let uoverskueligt. Men udvid allerede eksisterende arbejde, tænk økumenisk og tænk grønt.