Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Konferencen giver netværk og nyttig viden  

Flere deltagere gav udtryk for, at de gerne deltager, hvis der kommer en ny migrantkonference

Else Marie Riis Madsen, formand for Det mellemkirkelige Udvalg i Ribe Stift: 
- Det er svært at pege et af de mange gode oplæg ud - der har været mange vigtige øjenåbnere på konferencen. I Ribe Stift har vi for nyligt afdækket hvor mange forskellige nationaliteter, der findes i vores sogne og hvor mange mennesker, det drejer sig om. Flere steder lokalt i stiftet er man allerede godt i gang med arbejdet, men nu har vi et andet overblik, som jeg tror er gavnligt for det videre arbejde. Håbet er, at alle vores stiftsudvalg hver især vil være med til at udpege en person til stiftets mellemkirkelige udvalg. Jeg føler mig godt klædt på til stiftes migrantarbejde efter konferencen.

Else Marie Riis Madsen er også menighedsrådsformand i Grene Sogn og næstformand i Stiftsrådet, Ribe Stift.

 

Kirke- og kulturmedarbejder, Bit Boel Buhl, deltog på konferencen som en del af et team på i alt 8 ansatte og frivillige i Gellerup Sogn:
- Vi kunne bestemt godt finde på at komme igen, hvis der kommer en lignende konference senere. Vores kirke ligger midt i et område med mange forskellige nationaliteter, og vi har længe haft aktiviteter, der rækker ud til en mangfoldighed af nationaliteter. Blandt andet har vi international café og en international aften. Vi har også gennem længere tid samarbejdet med kommunen om blandt andet Danmarks største kvarters-løft, men de to oplæg på konferencen om samskabelse mellem kommuner og kirker har motiveret os til mere.

Gruppen fra Gellerup Kirke lagde vægt på, at der var tid til samtale ved bordene i salen efter hvert oplæg, og anbefaler andre at tage til konference sammen i en gruppe, for man får rigtigt meget ud af at drøfte oplæggene i fællesskab med det samme.

Et af de emner, de især bed mærke i, er unge migranters dobbelt-identitet, at i en globaliseret verden kan kroppen være et sted og hovedet et andet.

Sacha Borup Grønlund-Arndal, sogne- og migrantpræst i Søborggård- Haralds Pastorat, ansat 1. februar i år og sekretær for migrantudvalget i Helsingør Stift.

- For mig er netværksdelen helt klart det vigtigste på konferencen. Som nyansat har jeg brug for alle de hjælpsomme kontakter, jeg kan få for at blive skarpere på mit nye arbejde som sogne- og migrantpræst og i de udvalg, jeg deltager i på provsti- og Stiftsniveau. Oplæggene på konferencen har både givet indtryk af mangfoldigheden af kulturer og peget på mange vigtige udfordringer. Især unges dobbeltidentitet er noget vi skal forholde os til.

Sacha er også med i Tværkulturel Kirke under diakoniudvalget i Gladsaxe-Herlev Provsti, hvor en vigtig opgave er at inspirere og hjælpe sognene til almindeliggørelse af migrantarbejdet