Nyheder
Nyheder

Stigende internationalt fokus på krænkelser af religionsfriheden

Folkekirken bidrager til at sætte kristenforfølgelser højt op på den internationale dagsorden

Krænkelser af religionsfriheden er et tiltagende problem rundt om i verden. Det oplever de kristne i Kina, blandt mange andre. Foto: Xanthi Morphi/WCC. 

”Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter ”

Sådan lyder artikel 18 i Menneskerettighedserklæringen.

Men tros- og religionsfriheden er under stigende pres mange steder i verden. Det gælder ikke mindst for kristne i Pakistan, Kina, Indien, Nordkorea, Iran, Nigeria og Burkina Faso.

Det er et problem, som Folkekirkens mellemkirkelige Råd har forsøgt at adressere gennem længere tid og tager op i forskellige fora.

Situtionen i Nigeria

Det var også emnet for vores samtale for nylig med Musa Panti Filibus, der var på besøg i Danmark. Filibus fik mulighed for at tale med os om situationen for de kristne i Nigeria og for Kristi Lutherske Kirke, hvor han er ærkebiskop. 

Filibus nævnte, at når landsbyer bliver angrebet, er det ofte kirker, det går ud over. Den lutherske kirke i Nigeria er blandt andet påvirket af, at flere af deres præster bliver kidnappet, og lever generelt under stigende pres. Læs mere om situationen i Filibus’ interview med Mission Afrika. 

Udredning

Forfølgelse af kristne og religiøse minoriteter tog Det mellemkirkelige Råd også op under Himmelske Dage på Heden. Her gjorde forskellige oplægsholdere status på, hvordan situationen ser ud for religiøst forfulgte rundt om i verden, og hvorvidt og hvordan Danmark kan spille en aktiv udenrigspolitisk rolle i forhold til at beskytte forfulgte religiøse mindretal – ikke mindst set i lyset af, at Danmark nu har en plads i FN’s Menneskerettighedsråd.

For få dage siden mødtes Det mellemkirkelige Råd med David Fieldsend, teamlederen for den engelske udenrigsminister Jeremy Hunts ønske om udredning vedr. forfulgte kristne. (Hunt kandiderer i øvrigt for tiden til posten som Storbritanniens premierminister). 

Til denne udredning ønskede Fieldsend at få et overblik over, hvordan vi i Danmark og Norden arbejder konkret med problemstillingen, og han mødtes med Udenrigsministeriet, Institut for Menneskerettigheder, folketingspolitikere og repræsentanter for den nydannede tænketank for forfulgte kristne.

Dette udredningsarbejde er udtryk for, at der i disse år er stigende fokus på krænkelser af religionsfrihed i både stat og civilsamfund.

Nordisk netværk

Det er begrænset, hvad Det mellemkirkelige Råd kan udrette alene. Derfor arbejder vi i partnerskab med mange andre organisationer herom, både i Danmark og internationalt. På nordisk plan er Mellemkirkeligt Råd stiftende medlem af det nordiske økumeniske netværk for Tros- og Religionsfrihed (NORFORB). 

Konkret har samarbejdet allerede udmøntet sig i en digital læringsplatform om tros- og religionsfrihed. Læringsplatformen henvender sig til både organisationer, beslutningstagere og enkeltpersoner og er en værktøjskasse for alle, der ønsker at forstå, hvad tros- og religionsfrihed handler om, og hvordan man kan fremme det i samfundet.

Blandt andet indeholder platformen en samlet af undervisnings-videoer, der pædagogisk forklarer hvad tros- og religionsfrihed går ud på. Materialt gøres tilgængeligt på stadig flere sprog. Se mere her. 

”Vi ønskede at samle mange af vores ressourcer på ét sted, og så er det vokset ganske organisk. Nu har vi næsten 50 forskellige aktører, som ønsker at være med, ser værdien af det og vil bruge det i deres arbejde,” siger Lisa Winther fra den norske organisation Stefanusalliansen ifølge Udfordringen. 

”Platformen har vakt interesse både i FN-systemet, EU, OSCE (Verdens største regionale sikkerhedsorganisation, red.) og ICG (uafhængig organisation der har til formål at hindre og løse dødelige konflikter på internationalt plan, red.). Dette er et universelt materiale, som kan bruges af alle for at bedre forståelsen af trosfrihed, tilføjer Lisa Winther.