Nyheder
Nyheder

Nye ansigter i Folkekirkens Migrantsamarbejde 

Kristine Kaaber Pors og Lucas Skræddergaard er vores nye kollegaer i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, og de kommer særligt til at varetage opgaver i Migrantsamarbejdet

Foto: Lucas Skræddergaard & Kristine Kaaber Pors

Ved udgangen af maj sagde vi farvel til vores projektkoordinator, Anne Katrine, som nu skal nye veje i sit arbejdsliv. Hun har gjort et suverænt stykke arbejde her hos Folkekirkens mellemkirkelige Råd og i Folkekirkens Migrantsamarbejde, hvor hun bl.a. har løftet arbejdet med kommunikation, koordination og vidensdeling i vores netværk af kirke- og integrationsaktører.

Den 1. august introducerer vi derfor to nye fuldtidsmedarbejdere i sekretariatet hos Folkekirkens mellemkirkelige Råd, som bliver en del af Migrantsamarbejdet, og som skal arbejde med integration og kulturel brobygning i folkekirken.

Kristine er uddannet antropolog og har arbejdet i mere end 15 år med udviklingsbistand til kirker og kirkelige organisationer i bl.a. Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde og Mellemfolkeligt Samvirke. Hun har også fulgt integrationsfeltet i Danmark tæt og arbejdet med venskabsbyggeri i Bispehaven ved Århus i 1990'erne, og i 2000 udførte hun en undersøgelse for daværende Biskoppernes Islam Udvalg, som mundede ud i dannelsen af Folkekirke og Religionsmøde. Om det kommende arbejde i Migrantsamarbejdet fortæller Kristine:

Jeg har været meget imponeret af Migrantsamarbejdets indsats indtil videre og glæder mig rigtig meget til at lære mere om alle de tiltag, der er i gang rundt omkring i landet og være med til at se fremad. Arbejdet med kirker i Afrika, Asien og Mellemøsten har gjort mig ydmyg overfor de forhold, som engagerede kristne græsrødder arbejder under, og der er så mange ressourcer hos de mennesker, der kommer til landet, som kan komme endnu bedre i spil. Det er en omskiftelig tid for Folkekirken og for den brede samfunds- og kulturdebat i Danmark, og der er brug for tiltag, der styrker respekt og sammenhængskraft

Lucas er uddannet cand.mag. i religionshistorie fra Københavns Universitet og har derudover arbejdet i 3 år for Kirkernes Integrationstjeneste, der også arbejder med kirkelig integration af nydanskere. Lucas har derfor en stor viden om forskellige religioner, og om hvordan religion former os som mennesker samt stor erfaring med både baglandet og tværkulturelle problematikker og- religionsmøder. Lucas er politisk engageret og er med i forretningsudvalget for Dansk Ungdoms Fællesråd. Om det kommende arbejde i Migrantsamarbejdet fortæller Lucas:

Folkekirken har en hel unik mulighed for at virke som et centrum for integration. Folkekirken er så stor en del af den danske kultur, at når man forstår Folkekirken, så forstår man også Danmark. Når man mødes om religionen, så mødes man om et fælles tredje. Det er ikke vigtigt, hvilken kulturel baggrund man har, fordi man har det til fælles, at man mødes om troen. Derfor har man noget, som binder os sammen, og det kan bruges som en løftestang.

Her i Folkekirkens mellemkirkelige Råds sekretariat er vi rigtigt glade for at få Kristine og Lucas som kollegaer, og vi ser frem til samarbejdet.