Nyheder
Nyheder

"Kirken skal fokusere på skaberværket"

Kristendommen har givet mig et kristent menneskesyn og et forhold til skaberværket, siger teologistuderende Marcus Taulborg, som deltager i COP26 som delegeret for Det lutherske Verdensforbund 

Hvem er du?

Mit navn er Marcus Taulborg. Jeg bor i Århus og studerer teologi på 5. semester. Til daglig arbejder jeg i Promissio, som arbejder med nødhjælp og missionsarbejde i Liberia og i Etiopien, hvor jeg boede der i 3 måneder i 2018. Jeg har særligt fokus på ungdomsarbejde i mit arbejde. Vi har et DUF-projekt kørende med kvinder, der har været prostituerede i Etiopien. Vores fokus er at holde kvinderne ude af prostitution. De bor 2 år i et hus, hvor de får hjælp og uddannelse. Jeg er aktiv i arbejdet når de er ude af huset og fungerer som supervisor hjemme fra.

Marcus Taulborg

Hvordan er det at være med til Det Lutherske Verdensforbunds (LVF) program ved COP26?

Jeg er valgt som en af de delegerede af LVF til COP26-topmødet. Vores opgaver er både at unge stemmer bliver hørt, men også at det religiøse og interreligiøse element får en stemme i klimadebatten. LVF er repræsentanter for omkring 35 lande, har et stort kendskab og bred forståelse at trække på og kan dermed give et andet blik end de nationale ngo’er. Mange af medlemskirkerne kommer fra det globale syd. Vi arbejder på at få deres stemmer hørt og at sørge for at der bliver gjort noget for at afhjælpe deres ”loss and damages” i forbindelse med klimaforandringerne. Det er også vigtigt at bruge forhandlingerne til at få ligestillingen med, da kvinder og børn ofte bliver efterladt. Den grønne omstilling skal ikke gå ud over ligestillingen.

På grund af corona-situationen, er det kun få delegerede der har fået lov til at tage til Skotland. De har valgt at sende en fra hvert kontinent. Fra Europa er der en afsted fra Norge. Resten af os er med på zoom. Det er helt vildt spændende at være med. Vi har et morgenmøde hver morgen, hvor vi hører hvad man kan deltage i på dagen. Man kan hoppe på forskellige møder og oplæg efter hvad man synes lyder spændende. I mandags var der World Leaders Forum, hvor jeg hørte nogle af de forskellige verdensledere. Det var vildt at opleve at høre talerne. Jeg hørte blandt andet Joe Biden og Boris Johnson. Jeg har fulgt World Leaders Forum i to dage og der er helt vilde mange forskellige emner på dagsordenen. Jeg kunne godt lide at Boris Johnson sagde: ”This is the beginning of the end”. Nu skal vi i gang med at gøre noget. Den industrielle revolution startede i Glasgow. At mødet foregår i Glasgow 250 år efter er et symbol på at vi skal skabe et nyt samfund. COP26 skal være måden hvorpå vi danner noget nyt.

Vi deltager også i interreligiøse møder, hvor man snakker om hvad kirkernes og de religiøse organisationers rolle er i klimakampen. Hvordan kan kirker, moskeer og synagoger tage aktivt del i denne kamp? Vi mødes med andre ungdomsdelegerede og forsøger at lægge pres på de forskellige organisationer. Her får jeg ideer til hvad man kan gøre og inspiration, som jeg kan tage med hjem.

 

Hvad skal man konkret gøre som ung der ønsker at kæmpe for klimaet?

Der er en stor magtesløshed blandt unge. Mange ved ikke hvad de kan gøre. Men ved at lade sin stemme blive hørt kan man være med til skabe en forandring. ”Fridays for future” er et godt eksempel på dette. Det vigtigste er at være aktiv. Det kan også være i det små. Det kan f.eks. være ved at påvirke sin omgangskreds til at overveje de små ting i deres hverdag, ikke at købe så meget nyt tøj eller at spise noget mindre kød. At arbejde for klimaet og kræve sin ret til at blive hørt og minde sig selv om at ens eget perspektiv er vigtigt.

 

Hvilke forandringer/beslutninger ønsker du at der skal ske på klimatopmødet? 

Jeg har ikke nogen magt eller noget mandat, men det er meget spændende at være med. Jeg håber at jeg kan være med til at påvirke snakken om det globale syd. Det globale syd har en ret til at forbedre deres levevilkår og det globale nord har en forpligtelse til at træde til og investere penge i det globale syd. Hvordan dette skal finansieres, har været et vigtigt spørgsmål til topmødet.

Klimakrisen skal ikke gøre så udviklingslandene ikke kan udvikle sig. Levestandarden skal hæves og det må være en menneskeret.  Vi må bruge erfaring og penge til at investere på den mest klimaneutrale måde. Vi skal hjælpe dem med at undgå at forurene med kul, olie osv. Det er en aftale der er lavet om at verdens lande hvert år skal bidrage med 100 milliarder dollars til udviklingsarbejde og klimatiltag. På mødet har der blandt andet været snak om at få landene til at leve op til deres forpligtelser.

 

Hvad betyder din kristne tro for dit engagement i klimadebatten/kampen?

Jeg har ikke som teologistuderende reelle kompetencer til at gøre noget ved klimaforandringerne. Jeg kan oversætte en græsk tekst og fortælle hvad Augustin mener, men kristendommen har givet mig et kristent menneskesyn og et forhold til skaberværket. Menneskesynet er vigtigt i forhold til udviklingsproblemer og forholdet til skaberværket kan jeg bruge i forhold til den grønne omstilling. Det at være religiøs fylder meget og en stor del af verdens befolkning har en tilknytning til noget religiøst. Hvis kirken ikke siger noget, er der mange stemmer der går til spilde og vigtige vinkler på problemstillingerne der ikke bliver hørt. Kirken kan spille en stor rolle, men den kan have en tendens til at være for passiv. Vi har et andet og vigtigt perspektiv, som gerne må fylde mere. Kirken skal ikke være politisk, men den skal være relevant. Vi skal tage problemerne op uden at det bliver politisk. Vi skal stå fast på de værdier som ligger i teologien.

 

Hvad håber du at få ud af at være med til LVF's forløb i forbindelse med Cop26? 


Jeg håber på at den agenda vi kommer med, kan påvirke folk til at få sig nogle nye overvejelser. Jeg håber også at kirken kan få en større betydning i disse vigtige samtaler. En brasiliansk delegeret var f.eks. meget aktiv i snakken om skovreservater og om hvordan kirken kan spille en rolle der. Det er vigtigt, at kirkens agenda får ørenlyd.

For mig selv ønsker jeg at finde ud hvad jeg kan gøre for at klimaet kommer mere på dagsordenen i kirken. Kirken skal fokusere på skaberværket og på skønhedsteologien. Jeg vil gerne arbejde mere med det og bruge denne oplevelse som inspiration til det.