Nyheder
Nyheder

Folkekirken melder sig ind i europæisk migrationsnetværk 

Folkekirken er blevet medlem af Kirkernes Kommission for Migranter i Europa (CCME) 

Eritreiske asylansøgere beder bordbøn i den tyske by Freudenstadt. Foto: Paul Jeffrey/Life on Earth

Migration er en væsentlig faktor i Europa. Det er med til at forandre samfundene – og således også kirkerne. Derfor er kirkerne begyndt at forholde sig aktivt til migration. Folkekirken har med oprettelsen af Folkekirkens Migrantsamarbejde arbejdet med, hvordan kirken kan være for hele befolkningen, også mennesker med anden sproglig og kulturel baggrund. Men det er grænseoverskridende spørgsmål, som ikke kan løses alene nationalt. 

Derfor har folkekirken igennem flere år deltaget i møder i Kirkernes Kommission for Migranter i Europa (CCME). CCME har hovedsæde i Bruxelles og er tæt affilieret med Konferencen for Europæiske Kirker (KEK). CCME beskæftiger sig med bl.a. fortalervirksomhed og diakonalt arbejde for flygtninge og migranter i Europa samt indsatser imod racisme og diskrimination. CCME følger desuden med i EU-lovgivning på flygtninge- og migrantområdet og relaterer på forskellig vis til EU-institutionerne herom.

Efter nogle år som observatør melder folkekirken sig nu aktivt ind i CCME, da der er åbenlyse fordele ved at være med i det europæiske kirkelige fællesskab i CCME. Det er en mulighed for at påvirke kirker i andre lande med de tanker og idéer, vi kommer med fra folkekirkelig side. 

Samtidig er det et forum for inspiration, netværk og videndeling i forhold til vigtige spørgsmål om migrantmenigheder, asyl og konversion, integration, tværkulturelt arbejde mm. 

Den senere tid er CCME begyndt i højere grad at tage de spørgsmål op, som folkekirken længe har ønsket at adressere internationalt – nemlig de kirkelige, teologiske og ekklesiologiske spørgsmål. Det vil sige, hvordan skal vi være kirke i en migrationstid? Hvordan skaber vi plads i kirken med anden sproglig og kulturel baggrund? Hvordan kan vi fortsætte med at være folkekirke, når demografien ændrer sig? Hvordan stiller kirken sig i forhold til de diakonale behov blandt flygtninge og migranter? Spørgsmålene er mange, og derfor er det godt at arbejde sammen internationalt for at klare opgaven, som Søren Dalsgaard, projektleder i Folkekirkens Migrantsamarbejde, fortæller: 

 ”Vi har haft stor gavn af at sparre med kollegaer i andre kirker gennem netværket i CCME, og vi har også bidraget med vores folkekirkelige erfaringer og synspunkter. Som fuldgyldigt medlem får vi mulighed for at bidrage og påvirke retningen for arbejdet i CCME, så det i endnu højere grad afspejler de temaer, som vi arbejder med og synes er vigtige,” siger Søren Dalsgaard.