interchurch.dk
Ledige stillinger

Ledige stillinger

Folkekirkens mellemkirkelige Råd søger

Studentermedhjælper

Vi søger en dygtig studentermedhjælper til arbejdet i sekretariatet for Folkekir-kens mellemkirkelige Råd. 
Arbejdet består i en række forskelligartede administrative og kommunikations-opgaver inden for vore arbejdsområder med mellemkirkelige relationer i udlan-det og i Danmark, migrantsamarbejde, trosfrihed, m.v. Arbejdet udføres fra vo-res sekretariat på 7-9 medarbejdere på Diakonissestiftelsen, Frederiksberg. 
Særlige fokusområder: 
• Kommunikationsopgaver: opbygning og redigering af hjemmesider, pro-duktion af nyhedsbreve, facebookopdateringer 
• div. processer med klargøring af materialer til udgivelser 
• Assistentopgaver for akademiske medarbejdere 
• event-planlægning 
• daglige kontorrutiner. 
Det er en fordel om du har kendskab til kirken, dens sprogbrug og forgreninger, både nationalt og internationalt. Du skal være god til at bruge IT-standardpro-grammer og foretage CMS-redigering af web-sider. Du skal hurtigt kunne sætte dig ind i nye opgaver, holde styr på dem og få dem færdige til tiden. Og du skal være indstillet på opgaver af forskelligartet karakter, som du udfører som assi-stent for kontorets faste stab. 
Du tilbydes et fleksibelt studiejob på 10-15 timer om ugen i et spændende ar-bejdsmiljø med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Opstart hur-tigst muligt. 
Ansøgningsfrist: 5. januar 2020 
Ansøgning sendes til Folkekirkens mellemkirkelige Råd på interchurch@inter-church.dk 
Ved spørgsmål kontakt 
Birger Nygaard - bn@interchurch.dk –2482 4440 eller Christian Arffmann - ca@interchurch.dk - +45 29 91 13 24

 

Folkekirkens mellemkirkelige Råd er folkekirkens organ til kontakt 
med andre kristne kirker i Danmark og internationalt.