Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Dét skal du opleve på Himmelske Dage

Det mellemkirkelige Råd har arrangeret en stribe spændende arrangementer der finder sted på den økumeniske kirkefestival Himmelske Dage i Roskilde 26. -29. maj 2022

Om få uger vil Roskilde vrimle med kirkelige arrangementer, når dørene åbnes for den økumeniske kirkefestival Himmelske Dage i Kristi himmelfartsferien d. 26. maj - 29. maj 2022. Her kan du opleve over 400 events om tro, samfund, debat og meget mere mellem himmel og jord. 

Det mellemkirkelige Råd har været aktivt med i forberedelserne af Himmelske Dage, dels igennem arbejdet i landskomitéen, dels i to udvalg udpeget af lokalkomitéen, nemlig internationalt udvalg og Tro og teologi-udvalget. På Himmelske Dage vil vi være at finde på Mulighedernes Marked, hvor vi står ved stand nr 27 tæt ved Fællesscenen. Læs hvad du kan opleve på vores stand HER.

Desuden medvirker vi ved en lang række spændende arrangementer, som du kan læse mere om nedenfor:

The big us and the small us - Om den ortodokse kirke

Torsdag 26. maj kl. 19.00- 20.00

Den gamle byrådssal, Stændertovet 1, Roskilde. 

Del 1: Anders Laugesen og Biskop Thomas fra Egypten i samtale: ”Hvad kan de ortodokse kirker give Vesten?” Det kommer til at handle om ”the big us” og ”the small us” og hvordan den ortodokse forståelse af Gud Skaber og det ortodokse menneskesyn hjælper også vestlige kristne med at se livet i et større perspektiv. Forbundetheden med skaberværket er en anden i den ortodokse tradition. Læs mere her. Arrangeret i samarbejde med Areopagos. 

Del 2: Ny rapport behandler den rumænsk-ortodokse migration til særligt det vestlige Jylland som er blevet beriget med mange nye medborgere der genopliver landsbyer og bidrager med arbejdskraft til landbrug, fiskeri og ældrepleje. Kristine Kaaber Pors fra Folkekirkens Migrantsamarbejde, stiftspræst Peter Fischer-Nielsen og rumænsk-ortodoks præst Adrian Chitulescu taler om undersøgelsens anbefalinger til Folkekirken: Hvordan kan folkekirkelige aktører være med til at byde velkommen og knytte kontakter i respekt for forskellene? Og hvad kan vi i folkekirken lære af de ortodokse kristne fra Øst- og Centraleuropa? Læs mere her

Fælles kirkelighed – kortlægning af økumenisk arbejde i Danmark

28. MAJ 2022 10:00 - 11:00 Fællesscenen, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde

Danske Kirkers Råd, Mellemkirkeligt Råd og Danske Kirkedage fortæller om et nyt samarbejde om fælles kirkelighed. Præsentation af ny rapport hvori der er en kortlægning af økumenisk arbejde i Danhmark. Rapporten behandler hvad det lokale økumeniske arbejde betyder for kirkelivet lokalt, hvad skal der til for at økumenisk arbejde blomstrer og hvilke økumeniske udfordringer der eksisterer på lokalt plan? Medvirkende, bl.a.: Jonas Jørgensen, Sofie Larsen Kure og Anne Mie Skak Johanson. Samarbejde mellem Det mellemkirkelige Råd, Danske Kirkers Råd og Danske Kirkedage.

Hvordan beriger den økumeniske samtale kirkerne?

Økumenisk samtale mellem Metodistkirken, Den Katolske Kirke og Folkekirken.

27. Maj 2022, 10:00 - 11:00

Lille Sal, Skt. Josefs Skole, Frederiksborgvej 10, 4000 Roskilde.

Der føres officielle læresamtaler mellem dels Metodistkirken i Danmark og Folkekirken og dels mellem Katolsk Kirke og Folkekirken. Disse inspirerende samtaler har ført til en ny og dybere forståelse af hinanden som kirker. Formændene for dialogerne vil her være i samtale og refleksioner over, hvordan den økumeniske dialog beriger kirkerne og menigheder, ligesom det vil berøre trosforskelle. Det er samtidig en anledning til at fremhæve betydningen af økumenisk dialog og bestræbelserne på fælles vidnesbyrd, ligesom fælles samfundsmæssige udfordringer og ny muligheder vil blive inddraget.

Medvirkende: Biskop Christian Alsted, Metodistkirken, biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, Aalborg Stift, Biskop Czeslaw Kozon, Den katolske Kirke samt Biskop Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift. Ordstyrer: Professor Peter Lodberg

Hvordan ser fremtiden ud for Nordens kirker?

27. Maj 2022, 11:00 - 12:30

Konventhuset, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde

I Norden kæmper kirkerne med faldende medlemstal og med en kirkepolitik der ofte søger at kontrollere og regulere fremfor at understøtte kirke- og troslivet. På hvilken måde kan kirkerne bidrage til samfundsudviklingen fremover, og på hvilke måder kan kirkelige stemmer være med til at præge det offentlige liv og samtale? Arrangeret af Internationalt udvalg og Mellemkirkeligt Råd. 

Medvirkende: Agnes Sigurdardottir, biskop i Island, Atle Sommerfeldt, biskop i Norge, Anders Arborelius, kardinal i Sverige og Peter Fischer-Møller, biskop i Roskilde Stift. Ordstyrer: Jørgen Skov Sørensen, generalsekretær i Konferencen for Europæiske Kirker


En bøn for Europa: Krig i Ukraine

27. Maj kl 19:00 - 20:00

Roskilde Gymnasium, Aulaen, Bondetinget 1, 4000 Roskilde

Der er igen krig i Europa. Bomber falder i Ukraine, og mange er på flugt. Hvad er vores rolle som kirker i en tid med krigsstemning og øget militarisering, og hvordan kan vi bidrage til at skabe håb og stifte fred? Oplæg (online) ved prof. Pavlo Smytsnyuk fra Det katolske Universitet i Lviv, Ukraine. Ukrainsk præst Vasyl Tykvovych leder os i bøn, og Peter Fischer-Nielsen og Thomas Horneman-Thielcke præsenterer en ny salme tilegnet ukrainske flygtninge. Ordstyrer: Jørgen Skov Sørensen, generalsekretær i Konferencen for Europæiske Kirker.

Krigen i Ukraine oplevet helt på

28. maj kl. 10.00 -11-00 i Byparken, Roskilde

Olga Kohen er sognepræst i Rødby og har både ukrainsk og russisk baggrund. Olga Kohen vil tale om hvordan krigen opleves i de nære relationer, når man har familie i både Ukraine og Rusland.

Derudover vil vi lytte til ukrainske sange og melodier, fremført af Pernille Louise Böser på fløjte samt ukrainske Tetiana Praulina Larsson på klaver.

 

Forbønsgudstjeneste og fakkeloptog for den forfulgte kirke

Fredag, den 27. maj

Kl. 20.00: Forbønsgudstjeneste i Roskilde Domkirke, Domkirkepladsen 3, 4000 Roskilde. Kl. 21.45 - 23:15: Fakkeltog gennem Roskilde, som slutter med taler, sang og musik på Hestetorvet

Domkirken i Roskilde danner ramme om en stor økumenisk forbønsgudstjeneste, som med inspiration i den kristne kirkes fælles bøn Fadervor vil sætte fokus på den forfulgte kirke og lidelsen i verden. Efter gudstjenesten fortsætter arrangementet som fakkeltog igennem Roskilde by til Hestetorvet.

Hovednavnet fredag aften er den pakistanske kvinde, Asia Bibi, som i 2009 blev arresteret efter at hendes naboer havde anklaget hende for at fremsætte nedsættende bemærkninger om profeten Muhammed.

Et samarbejde mellem er Folkekirkens Migrantsamarbejde, Kirkernes Integrations Tjeneste, Katolsk kirke, Frikirkenet, Den Anglikanske Kirke, Harvest Christian Centre, International Christian Community in Copenhagen, Brønshøj kirke, Åbne Døre samt Tænketanken for forfulgte kristne.

 

Danmarks mange kirker

28 maj kl. 12.00-12.30

Forlaget Eksistensens telt på Mulighedernes Marked

Danmark har mange forskellige slags kirkeretninger. Generalsekretær i Danske Kirkers Råd, Mads Christoffersen, taler om deres forskellighed, ligheder og rolle i samfundet. Det gør han med udgangspunkt i en ny antologi, der giver ordet til repræsentanter et udvalg af for et udvalg af landets mange kirker – en bog som Det mellemkirkelige Råd har bidraget med at udarbejde.

Disse mine mindste

28. MAJ 2022 kl 14:00 - 15:30

Konventhuset, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde

Oplæg om kirkeligt hjælpearbejde blandt de mest udsatte uledsagede mindreårige som lever under kummerlige forhold i flygtningelejre. Dokumentarist og filmskaber Michael Graversen har besøgt Moria lejren igennem flere år og vil fortælle om indtryk og vidnesbyrd fra lejren. På storskærm vil vi se kortfilmen ”Ghosts of Moria” (25 min.) om to unge syriske mænds venskab mens de forsøger at overleve i ruinerne af Morialejren.

Folkekirkemødet

Folkekirkemødet er et centralt forum for samtalen mellem alle dele af folkekirken om tidens væsentligste spørgsmål. Det mellemkirkelige Råd har deltaget i planlægningen af Folkekirkemødet som har et meget spændende program med 3 hovedspor om hhv: Den næste generation, diakoni og folkekirken som værdibærer.

Tid: 27. maj 2022 kl. 10.00- 17.00

Sted: Hotel Prindsen, Algade 13, 4000 Roskilde

10.00- 13.00      Den næste generation - i kirken og i samfundet

Tre oplægsholdere giver deres bud på, hvad der kendetegner unge og samfundet, hvordan diakonale traditioner kan bidrage til øget trivsel, og hvordan man indleder en samtale med de unge om kristendommen.

13.30- 15.00

Mennesker på kanten - diakoni i fremtiden

Ifølge befolkningen er den vigtigste aktivitet for folkekirken at hjælpe syge, gamle og socialt udsatte. Hvordan kan det være tilfældet i et meget udbygget velfærdssamfund, og hvordan kan folkekirken i fremtiden imødekomme denne forventning?

15.30- 16.45:  Folkekirken som værdibærer - hvordan folkekirken kan bidrage til udviklingen af samfundet

Folkekirken er værdibærer i samfundet og værdiskaber for størstedelen af danskerne. Men i debatten om, hvordan samfundet skal udvikle sig, er folkekirkens stemme mindre tydelig. Oplæggene fokuserer på det dilemma og kommer med bud på, hvordan kirken kan og skal bidrage til samfundets udvikling.

16.45- 17.00: Afslutning m. fællessang

Se det fulde program her

Arrangementer om tro og teologi

Er der plads til andre?

27. Maj 2022 kl. 11:00 - 12:00

Lille Sal, Skt. Josefs Skole, Frederiksborgvej 10, 4000 Roskilde

Hvad betyder det at give plads? Fysisk, politisk, åndeligt. De tre religiøse traditioner jødedom, kristendom og islam har som fælles ideal at være generøse og gæstfrie. At give plads til andre er et ideal. Men det er ikke altid let at være generøs eller gæstfri og vurdere andres behov og ønsker. Der er også tidspunkter, hvor det ikke at opgive sin plads er det rigtige at gøre. Nogle gange er vi nødt til at insistere på vores plads og vores integritet.

Tro vs. videnskab

Hvor finder vi i dag de vigtige diskussionspunkter i forholdet mellem tro og videnskab? Hvad er det, tro og videnskab er enige om, og hvad er de uenige om?

27. Maj 2022, 13:00 - 14:00

Sankt Laurentii Kirke, Frederiksborgvej 13, 4000 Roskilde

Panel: Mickey Gjerris (lektor, teolog, bioetiker på LifeScience, KU) og Thomas Ploug (professor, filosofi og ledelse, Ålborg Universitet)

Forholdet mellem tro og videnskab har været diskuteret længe, og til tider har emnet haft karakter af en kulturkamp. Men emnet er kun blevet mere aktuelt, i takt med at implikationerne af videnskabelige fremskridt påvirker os alle på hverdagsniveau: kunstig intelligens, algoritmestyrede sociale medier og optimering af mennesket gennem bioteknologi rejser de grundlæggende spørgsmål om menneskets værdighed og frihed.

Hvordan påvirker tro vores fælles samfund?

Samtale mellem Miroslav Volf, Tom Holland og Bo Kristian Holm. Ordstyrer: Mogens S. Mogensen

27. Maj 2022, 18:30 - 20:00

Skt. Josefs Skole, Store sal, Frederiksborgvej 10, 4000 RoskildeHistorisk har kristendommen været både individuel tro og samfundsskabende kraft i Europa.

Ved overgangen fra den græsk-romerske periode til kristendommen i det 4. århundrede opstod en ny måde at tænke om sig selv og samfundet på. Med reformationsperioden i det 16. århundrede ændredes synet på kristendommen såvel som samfundsindretningen.

Påvirker kristendommen stadig vores fælles liv? Hvordan skal vi forstå de kulturelle impulser så som de antiautoritære, antiracistiske og antimaterialistiske strømninger, som vi ser i disse år – er det et opgør med kristendommen eller en fortsættelse af kristendommen i et sekulært samfund? Hvordan former tro – eller mangel på tro – vores fælles samfund?

Korset og hockeystaven - Klima i teologisk perspektiv

28. Maj 2022, 13:00 - 14:00

Store Sal, Skt. Josefs Skole, Frederiksborgvej 10, 4000 Roskilde

Klimaforandringer er en stor – måske den største – nutidige samfundsmæssige udfordring. Paven har skrevet om det i ’Laudato Si’, og vi har i Danmark en minister for klima, som er blevet berømt for hockeystavsmodellen i kampen mod klimaforandringer. Spørgsmål om teknologi, politik og økonomiske systemer er alle dele af kampen mod klimaforandringer. I bunden af disse spørgsmål ligger for teologien også spørgsmålene om forvalterskab, skabelsesteologi og retfærdighed. Paneldebatten identificerer, hvad kirkernes og teologiens rolle er i at adressere klimaforandringer, og hvordan kirker og teologi kan være med til at skabe inspiration og håb for at ændre adfærd og politik på området.

Medvirkende: Martin Ishøy, Ulrik Nissen og Nik Bredholt

Hvad er det gode liv? Fremmedgørelse og resonans i teologisk og sociologisk perspektiv

Samtale mellem: Miroslav Volf og Hartmut Rosa. Ordstyrer: Mikkel Gabriel Christoffersen

28. Maj 2022 kl. 14:00 - 15:30

Store Sal, Skt. Josefs Skole, Frederiksborgvej 10, 4000 Roskilde

I denne debat har vi inviteret Rosa og Volf til en teologisk såvel som sociologisk gennemtænkning af det gode liv med udgangspunkt i erfaringer af fremmedgørelse og resonans.

Fremmedgørelse og resonans er hovedbegreber i den tyske sociolog Hartmut Rosas sociologiske teori om det gode liv. Den kroatisk-amerikanske teolog Miroslav Volf har i en række bøger arbejdet med, hvordan teologi gør en forskel for den enkeltes trivsel og for det fælles samfund i udfoldelsen af sin vision om en ’public theology’, en offentlighedsteologi.

 

Internationale gæster  du kan opleve på Himmelske Dage 2022:
 

Anders Aborelius, kardinal, Sverige
Peter Halldorf, Sverige
Tom Holland, forfatter, England
Pavlo Tykvovych, professor, Ukraine
Michael Ignatieff. professor, politiker, Canada
Kenneth Mtata, kirkerådsleder, Zimbabwe
Denis Mukwege, læge og nobelprismodtager, Congo
Mitri Raheb, præst og forfatter, Betlehem
Cristobal Lopez Romero, Marokko
Thabo Makgoba, ærkebiskop, Sydafrika
Marilynne Robinson, forfatter, USA
Hartmut Rosa, sociolog, Tyskland
Rudelmar Bueno de Faria, generalsekretær i Act Alliance, Geneve/Brasilien
Agnes M. Sigurðardóttir, biskop, Island
Thomas Sjödin, præst og forfatter, Sverige
Finn Skårderud, psykiater, professor, Norge
Brother Steven, Taizé-fællesskabet
Richard Sudworth, ærkebiskoppens rådgiver ang religionsmøde, England
Biskop Thomas, Anafora, Egypten
Olav Fykse Tveit, biskop, tidl. generalsekretær i Kirkernes Verdensråd, Norge

Miroslav Volf, teologi-professor, USA/Kroatien