Den ortodokse kirke vokser i Danmark. Sådan kan vi skabe lokale samarbejder
Fra pendler til landsbybeboer - Anbefalinger til kirken

Fra pendler til landsbybeboer - Anbefalinger til kirken

Ikon. Foto: Albin Hillert/WCC.  

Fra pendler til landsbybeboer. Anbefalinger i oversigt

En udfoldelse af anbefalingerne med flere konkrete anvisninger kan findes i rapportens kapitel 7.

Læs rapport: Fra pendler til landsbybeboer

Hovedanbefaling

Hovedanbefalingen til Viborg, Ribe og Haderslev Stift, Samvirkende Menighedsplejer og Folkekirkens mellemkirkelige Råd er at undersøge mulighederne for at iværksætte strategiske samarbejder med offentlige og private partnere. Samarbejdet skal have til formål at igangsætte fælles initiativer rettet mod udvalgte indsatsområder som landbruget, velfærdsuddannelserne og store infrastrukturprojekter i Danmark. Initiativerne bør være målrettede og prioriterede rumænske og central- og østeuropæiske migranter, der ønsker at blive en del af danske fællesskaber og lære dansk. Det er oplagt, at andre stifter deltager i disse strategiske partnerskaber.

Anbefalinger til sogne:

a. Mød central- og østeuropæiske migranter der, hvor de allerede er i skoler, dagtilbud, arbejdspladser mv. Inviter til dialog-’kaffe’ og undersøg migranternes behov.

b. Opbyg de tilbud, der passer til jeres lokalområde og dets ressourcer, såsom familietilbud, venskabsfamilier, velkomstkomiteer, ”reserve”- bedsteforældre, måltidsfællesskaber mv. Start i det små med sociale eller kulturelle aktiviteter – gerne i samarbejde med migranterne.

c. Brug de samarbejder, som I allerede har med skoler, beboerforeninger mv. som mødesteder og partnere.

d. Organiser sprogcafeer, hvor man som nytilkommen kan øve sproget, gerne med et fælles oplæg eller andet indhold. Kommunen står typisk for egentlig sprogundervisning, så det er sprogtræning, der savnes.

e. Vær opmærksom på mødet med migranterne i skolesammenhæng (særligt konfirmation) eller ved registrering af nyfødte som anledning til dialog. Der er gode erfaringer med, at ortodokse værdsætter konfirmationsundervisning i Folkekirken som introduktion til dansk kultur.

f. Udbyg kulturel udveksling i forbindelse med højtider, såsom Grundlovsdag m.fl. Dette er særligt oplagt, hvor indholdet er klarere ”kulturelt” end egentlig ”religiøst”, da der kan være bekymring for proselytisme blandt østeuropæerne.

Anbefalinger til provstier og stifter

a. Prioriter og understøt sogne, hvor der er ressourcer, vilje og interesse i mødet med central- og østeuropæiske migranter.

b. Indgå samarbejde med kommuner, virksomheder, interesseorganisationer for at undgå overlap i aktiviteter.

c. Styrk indsatsen med offentlige uddannelsessteder.

d. Opbyg en makker-præste-ordning som indgangsportal for nytilkomne evangeliske, ortodokse og katolske præster.

e. Styrk samarbejdet med de forskellige rumænske evangeliske menigheder.

f. Find og hjælp lokale brobyggere i sognene og blandt migranterne.

g. Efteruddan præster og medarbejdere med kultur- og integrationskurser om østeuropæiske migranter (særligt polske, rumænske og ukrainske).

h. Opbyg en kommunikationsvej mellem hospitals-, fængselspræster mv. og ortodokse præster.

i. Arbejd for bedre begravelsesmuligheder for østkirker.

Anbefalinger til folkekirken på nationalt niveau

a. Formuler et ”gæstfrihedsbud” for folkekirkens møde med central- og østeuropæiske migranter og deres kirker.

b. Styrk kommunikationen (på rumænsk og polsk) om konfirmationen og udvikl materiale til dette for sogne med stor koncentration af disse sproggrupper.

c. Formuler en kortfattet opsamling om ortodoks-luthersk dialog til præster.

d. Udbyg netværk for folkekirkens medarbejdere i mødet med østeuropæere. Dette kan med fordel ske indenfor de enkelte faggrupper, eks. organister og kirkemusikere, kirketjenere, gravere mm. Understøt efter- og videreuddannelse af medarbejdere i folkekirken i mødet med østeuropæiske migranter (særligt polske, rumænske og ukrainske).

e. Arbejd for et fælles østkirkeligt udvalg med deltagelse af alle danske ortodokse kirker.

f. Arbejd for øget mulighed for østkirkelige præsters efter- og videreuddannelse, herunder danske kulturkurser.

g. Arbejd for en kortere og mere simpel godkendelsesprocedure for ortodokse kirker.

h. Arbejd for bedre nationale begravelsesmuligheder for østkirker.

Anbefalinger til andre aktører (kommuner, virksomheder m.fl.)

Central- og østeuropæisk arbejdskraft er helt essentiel for en række erhverv i industrien, servicevirksomheder, transportsektoren, fiskeri og landbruget. Kommuner, staten og private interesseorganisationer kan arbejde mere systematisk med både rekrutteringen af denne type medarbejdere, hvilket også sker via uddannelsessteder og udveksling, men særligt sætte ind for at fastholde allerede eksisterende medarbejdere.

Offentlige myndigheder og private virksomheder bør prioritere initiativer til tiltrækning og fastholdelse af central- og østeuropæisk arbejdskraft, hvis de fortsat ønsker at rekruttere fra denne arbejdsstyrke.

Offentlige og private organisationer kan oplagt indgå samarbejder med folkekirken, idet der er et sammenfald af interesse og et komplement af potentiale og kompetencer.

I kapitel 7 beskrives en række potentielle initiativer, nuværende problemer og opmærksomhedspunkter for særligt kommunale og statslige myndigheder, som er relevante for disse aktørers møde med central- og østeuropæiske migranter.