Nyheder
Nyheder

Folkekirken inviterer til samtale om religionsfrihed

Folkekirkens biskopper lægger op til samtale om den frie tanke, det frie ord og den frie forkyndelse

Hvad har humanister, ateister, jøder, muslimer og kristne i Danmark til fælles? De har dels det til fælles, at de alle i dag er mødt op i dag til konference på Christiansborg.

Konferencen handler om retten til at tro, tale og tænke frit. Ud fra deltagerlisten at dømme er der et ønske fra alle sider om at mødes og tale konstruktivt om tros- tanke- og religionsfrihed i Danmark.

Konferencen er et forsøg på at indlede en kontinuerlig skikkelig religionerne imellem og mellem religionerne og samfundsinstanserne for at mindske konflikter og derved finde frem til, hvordan religionerne kan bidrage positivt i samfundet – for eksempel hvad angår folkeoplysning, diakoni og dannelse. 

Ude i verden er der mange tragiske eksempler på, at mennesker bliver forfulgt eller slået ihjel på grund af deres tro eller fordi de vover at stille spørgsmålstegn ved den etablerede religion. Konferencen vil derfor også handle om forfølgelse og pres på religionsfriheden og om, hvordan det står til med religionsfriheden i Danmark og i udlandet.

Denne konference er ikke det eneste udtryk for en vilje til at finde fælles fodslag på tværs af religiøse og areligiøse skel.

Her kan også nævnes Folkemødet på Bornholm, Himmelske Dage i København, TROværdige samtaler på Roskilde Festival, foreningen Brobyggerne og senest den nye forening for åndsfrihed, som stiftes i foråret 2018 af mennesker på tværs af (a)religiøse skel – både humanister, kristne, jøder og muslimer.

At en bred kreds af kirker, organisationer og samfundsaktører samles for at tale om tros- og religionsfrihed er for at være med til at sikre, at vi også fremadrettet kan tro, tale og tænke frit i Danmark og at alle er frie til selv at vælge -eller fravælge- en religiøs overbevisning.

Se konferencens program her.