Kalender
Nyheder

Danmark fri(t) for religion

Konference om trosfrihed og åndsfrihed, Christiansborg, 24 november 2017


Landstingssalen, Christiansborg, København.

Fredag 24. november 2017 kl. 10.30-15


Religion bliver i den offentlige debat i stigende grad set som en trussel, noget samfundet skal beskyttes imod (frihed fra religion). Men religionsfrihed handler om at skabe samfund, der er frit til at rumme både religion, ateisme og areligiøsitet. Frihed for ånd, tanke, tro og samvittighed er konstituerende værdier for det sekulære danske samfund. 

Konferencen vil handle om, hvordan vi fremmer en konstruktiv samtale mellem religion og samfund, så religionens positive bidrag til samfundsbygning forstås og fremelskes i et rummeligt fællesskab, hvor alle kan bidrage med deres tro og overbevisninger uden at blive mistænkeliggjort.

Konferencen ønsker at være en trædesten for denne samtale, som skal føres religionerne imellem og mellem religion og de samfundsenheder (politik, sygehuse, gymnasier, erhvervsliv, fritidsklubber m.v.), der skal kunne navigere konstruktivt i samspil med religiøse tanker og udtryksformer.

Der vil være både nationale og internationale perspektiver på konferencens emne, og der vil være oplæg fra bl.a. Karen Klint, kirkeordfører for Socialdemokratiet, biskop Peter Fischer-Møller samt professor Heiner Bielefeldt, forhenværende FN rapportør om tros- og religionsfrihed. 


Arrangeret af konferencens arbejdsgruppe:

Biskop Marianne Christiansen

Biskop Peter Fischer-Møller

Forskningschef Thomas Gammeltoft Hansen

Viceinstitutleder på Roskilde Universitet Sune Lægaard

Sekretariatschef i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd Birger Nygaard

Specialkonsulent for Religion og Udvikling Filip Buff-Pedersen.


Konferencen har fri entré henvender sig bredt til alle samfundsgrupper - og aktører. 


Mere information om programmet følger.