Kalender
Nyheder

Danmark fri(t) for religion

Konference om trosfrihed og åndsfrihed på Christiansborg d. 24 november 2017

Kom til konference om trosfrihed d. 24. november 2017 på Christiansborg. Foto: Torben Ulrich Bøjstrup / Colourbox.com
I Danmark hylder vi vores frihedstraditioner. Vores sekulære samfund garanterer det enkelte menneske friheden til at leve i og med sin religion, og det sikrer frihed til at forsamle sig i trossamfund.

Religionsfrihed får først betydning, når der er forskellige religioner at være fri til eller fri fra. Og måske bliver den også først udfordret, når der er brug for den.

Religionsfrihed handler om at skabe et samfund, der er frit til at rumme både religion, ateisme og areligiøsitet. I de senere år er der imidlertid også tendenser til, at religion opleves som en trussel, noget, som samfundet helst skulle være frit for.

Alt tyder på, at religion er kommet for at blive. Også i fremtidens Danmark. Med udvikling af både flerreligiøsitet og en mere synlig ateisme er der lagt op til, at vi skal lære at leve sammen med større forskellighed. Derfor er der behov for at fremme konstruktiv samtale mellem religion og samfund. Der er brug for at få øje på religionens bidrag til kultur og samfundsbygning. Måske kan det lade sig gøre at fremelske i et rummeligt fællesskab, hvor alle kan bidrage med deres tro og overbevisninger uden at blive mistænkeliggjort.

Konferencen ønsker at være en trædesten for denne samtale, som skal føres religionerne imellem og mellem religion og de samfundsinstanser (skolevæsen, sygehusvæsen, erhvervsliv, civilsamfundet m.v.), der skal kunne navigere konstruktivt i samspil med religiøse tanker og udtryksformer.

Religion i Danmark må forstås i lyset af religion og religionsfrihed under pres globalt, hvorfor konferencen indledes med internationale perspektiver. Med denne forståelseshorisont fokuseres på tros- og tankefrihed i Danmark ud fra den undersøgelse, som FN’s religionsfriheds-rapportør netop har afsluttet. Og endelig rejses spørgsmålet, hvordan vi fremover kan arbejde mere konstruktivt med religionens positive bidrag til samfundsdannelse. Det forventes, at konferencen vil føre til yderligere initiativer til kvalificering af tematikken.

Konferencen har sit udspring i en samtale blandt folkekirkens biskopper, og inviterer både religiøse, politiske og samfundsengagerede grupper til at tage del i konferencen og fremtidigt arbejde herom.

 

Arbejdsgruppen bag konferencen

Biskop

Marianne Christiansen
Haderslev Stift

Biskop

Peter Fischer-Møller
Roskilde Stift

Forskningschef

Thomas Gammeltoft Hansen
Raoul Wallenberg-instituttet

Lektor

Sune Lægaard
Roskilde Universitet

Sekretariatschef

Birger Nygaard
Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Specialkonsulent
Filip Buff Pedersen
Folkekirkens mellemkirkelige Råd
 


Program


10.30-10.55

Velkomst

v/Formand for kirkeudvalget Karen J. Klint

 

Indledning v/Kirke- og kulturminister Mette Bock refleksioner over temaet: ”Danmark fri(t) for religion. Tros- og tankefrihed i traditionen og tiden”.

 

10.55-11.45

Internationalt: Frihed til at tro og tænke under pres globalt

Indledning v/biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift

Multireligiøst samfund i Mellemøsten. Hvordan lykkedes det traditionelt at have fredelige multireligiøse samfund? Hvad er sket de seneste år? Hvordan ser fremtiden ud?

Professor, Jakob Skovgaard-Petersen, Københavns Universitet.  
Generalsekretær, Jonas A. Jørgensen, Dansk Missionsråd

 

11.45-12.45

Danmark: Dansk tradition for åndsfrihed under pres

Indledning v/forskningschef Thomas Gammeltoft Hansen, Raoul Wallenberg-instituttet

FN-rapportørens vurdering af religionsfrihed i Danmark: Kritik af den danske religionsmodel set udefra og i religionspolitisk lys.

Professor Heiner Bielefeldt, forhenværende FN rapportør om tros- og religionsfrihed

Professor Lisbet Christoffersen, Roskilde Universitet

Kirke- og kulturminister Mette Bock

 

12.45-13.30 - Frokostsandwich

 

13.30-14.30

Religionernes plads i og bidrag til samfundet

Indledning v/biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift

Med højskolesangbogen som pejlemærke. Højskolesangbogen væver det religiøse og folkelige sammen med stor naturlighed. Kan denne danske tradition videreføres i dag?

Professor Ove Korsgaard, Århus Universitet
Lektor Anders Berg-Sørensen, Københavns Universitet

 

Afslutning og efterfølgende kaffe. 14:35-15:00

   

Tilmelding til konference@interchurch.dk /tlf. 3311 4488 senest 18. november.


Medvirkende

 

Jakob Skovgaard-Petersen
Professor i arabiske og islamiske studier på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Har forsket i arabiske medier, islamisme, islamisk lov mm. Har vundet Rosenkjærprisen i 2012 som anerkendelse af fremragende forskningsformidling.

Jonas Adelin Jørgensen
Generalsekretær i Dansk Missionsråd og ekstern lektor ved Afdeling for Systematisk Teologi, Københavns Universitet. Har forsket i kristendommens globale udbredelse, økumenisk teologi og forholdet mellem kristendommen og andre religioner.

Heiner Bielefeldt
Fungerede indtil 2016 som FN's særlige rapportør for religions- og trosfrihed og forestod i den kapacitet FN-undersøgelse af religionsfrihed i Danmark. Professor i menneskerettigheder ved Erlangen Universitet i Tyskland. Har været direktør for Institut for Menneskerettigheder i Tyskland. Ph.d i filosofi.

Lisbet Christoffersen
Professor (mso) i jura på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet. Har forsket i bl.a. kirkeret og forvaltningsret. Står pt. i spidsen for et internationalt forskningsprojekt om reformation, protestantisme og retsopfattelse.

Ove Korsgaard

Professor emeritus i pædagogik, dr. pæd. ved DPU, Aarhus Universitet. Har forsket i pædagogikkens idehistorie, identitetshistorie, demokrati, medborgerskab, folkeoplysning, Grundtvig mm. Har bl.a. skrevet bøgerne ”Folk” og ”Solskin for den sorte muld”.

Anders Berg-Sørensen
Lektor og studieleder på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Har forsket i forholdet mellem religion og politik i den Europæiske offentlige diskurs og politiske tænkning, historisk og aktuelt. Fokus har været på den politiske doktrin om sekularisme, der regulerer forholdet mellem religion og politik og forandringerne af denne.