Mission
Hvad er mission?

Hvad er mission?

Kirkens centrale opgave er at forkynde Jesus Kristus som hele verdens frelser. Dette sker hver søndag ved gudstjenester over hele Danmark og i hele verden. Det sker gennem det store arbejde med kristen oplæring af børn og unge igennem kirkeligt børnearbejde og konfirmationsundervisning, gennem kirkehøjskoler og bibelkredse for voksne. Og det sker uden for kirkemurene overalt - lokalt og globalt - hvor kristne i væren, ord og handling præsenterer og repræsenterer deres tro til mennesker af anden eller ingen tro. 

Mission er således ikke en specialopgave for særligt udvalgte. Udgangspunktet for kristen mission er menigheden. Kristen mission er dybest set, at menighedens medlemmer udlever deres tro og værdier i hverdagens mange situationer. I dåben bliver kristne gjort til Jesu efterfølgere med kald til at holde alt det, som Jesus har befalet. For langt de fleste af er dette et kald, der skal udleves i et almindeligt hverdagsliv på arbejde, i familien, blandt venner og som borgere i samfundet. For nogle få betyder missionskaldet, at de kommer til at virke som præster eller i andre kirkelige arbejdsopgaver - eller at de krydser grænser og bliver en del af en anden kultur for at dele Evangeliet her (dem, vi nogle gange kalder missionærer).

Kristen mission er ikke at gå i eget ærinde, men at være del af den bevægelse, som Jesus begyndte for 2000 år siden. I Johannes-evangeliet sender Jesus sine disciple afsted med ordene: »Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.« (Johannes evangeliet kap. 20 vers 21). Det centrale i Jesu budskab var forkyndelsen af, at Guds rige er kommet nær i og med Jesu gerning. Dette budskab har siden da for millioner af mennesker og hele samfund haft vidtrækkende konsekvenser. Den kristne bevægelse lever og vokser og virker i dag over hele jorden. Kristen mission er således ind i vores tid at tolke og virkeliggøre, hvad budskabet om Guds rige betyder for mennesker i dag. 

Mission er

  • kirkens inderste væsen
  • kirkens dynamik og åbenhed ud mod den verden, som kirken er sendt ud for at tjene
  • det bevidste arbejde med at forkynde Evangeliet på tværs af menneskelige, kulturelle og religiøse grænser
  • at gøre Kristus kendt og troet
  • at præsentere og repræsentere evangeliet i nærvær, ord og handling. 

Al mission indeholder

  • vidnesbyrd: om kristentroens betydning
  • forkyndelse: at Guds kærlighed må blive kendt
  • dialog: at tro møder tro i ægte åbenhed
  • diakoni: omsorg og kristent nærvær for næsten på din vej og den, der trænger hjælp et sted langt borte
  • fællesskab: deltagelse i den kristne menighed lokalt og kirke til kirke globalt 

Evangeliet er for alle: døbte og udøbte, danskere såvel som alle folkeslag.