Nyheder
Nyheder

”Vi skal ikke bruge reformationsjubilæet til at tegne fjendebilleder af hinanden”

Kirkerne står i dag over for så mange fælles udfordringer, at vi ikke tjener kirkens sag ved at være rygvendte over for hinanden, siger tidligere biskop Karsten Nissen

Reformation er et anliggende for alle kirker. Derfor afholdes der en mellemkirkelig markering af reformationsjubilæet. På billedet ses en økumenisk kirkevandring fra 2012. Foto: Den katolske kirke i Danmark/Lisbeth Rütz. 


Folkekirken har massivt fokus på reformationsjubilæet, og det er meget svært at komme uden om Luther i år.

Men reformationsjubilæet bliver også markeret i andre kirkesamfund. Det centrale tema på Metodistkirken i Danmarks landsmøde i år var følgende spørgsmål: Trænger kirken til en ny reformation? Det teologiske forum i Baptistkirken i Danmark har igangsat anabaptist.dk, en hjemmeside der går på opdagelse i teologiske skikkelser fra reformationstiden.

Desuden holder den katolske kirke et seminar i november om de katolske vinkler på reformationen i Danmark – ”en nuancering af den ’officielle’ fortælling om reformationen i Danmark og årsagerne hertil”, som kirken skriver.  

Så selvom Luther er i forgrunden, og folkekirken tegner sig for størsteparten af arrangementerne i forbindelse med reformationsjubilæet, bør vi ikke glemme de mellemkirkelige aspekter. Og netop derfor inviterer Folkekirkens Mellemkirkelige Råd til en mellemkirkelig markering.

En weekend i december, der står i reformationsjubilæets tegn, med to teologiske seminarer og en afslutningsgudstjeneste. Læs programmet her.

Reformationen angår alle kirker

Karsten Nissen, biskop emeritus og folkekirkens teologiske rådgiver vedrørende Reformationsjubilæet, forklarer her, hvorfor det er vigtigt at holde en mellemkirkelig markering: 

”Når vi holder en mellemkirkelig markering af reformationsjubilæet i København den første weekend i december, er det vigtigt at forstå, at reformationen ikke kun angår den lutherske kirke. Der er foregået flere reformationer igennem historien i flere kirkesamfund. Reformationen har også spillet en stor rolle i den katolske kirke,” siger Nissen.   

Fælles udfordringer

Reformationen handler ikke kun om vores egen kirke og om hvilken retning vores kirke skal gå.  

”Reformationen skal forstås som et fælles spørgsmål for enhver kirke og ethvert kirkesamfund. Det er vigtigt at fastholde det anliggende, der begyndte i reformationen, nemlig at kirken skal blive ved med at reformere sig selv. Kirkerne står i dag over for så mange fælles udfordringer, at vi ikke tjener kirkens sag ved at være rygvendte over for hinanden. Vi skal heller ikke bruge reformationsjubilæet til at tegne fjendebilleder af hinanden, fordi den katolske kirke i dag er en helt anden kirke end på Luthers tid” siger Nissen, der ser meget frem til den mellemkirkelige markering.   

”Min forventning til den mellemkirkelige markering er, at det vil bidrage til en dybere fælles forståelse mellem kirkerne. Det skal også ses som en opfølgning på den luthersk-katolske reformationsmarkering sidste år i Malmø og Lund, hvor Pave Frans I var på besøg. Der blev holdt fælles gudstjeneste og skrevet en fælles erklæring. Således vil vi på samme vis afslutte markeringen i København med en fælles katolsk-luthersk jubilæumsgudstjeneste.”  

Den økumeniske jubilæumsgudstjeneste vil være en rejse gennem reformationstiden fra 1517 til 2017. Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen og katolsk biskop Czeslaw Kozon forestår gudstjenesten, og Københavns Drengekor står for sangen.

 

Markeringen er åben for alle. Download program for hele weekenden her.