Kalender
Nyheder

Økumenisk seminar og jubilæumsgudstjeneste i reformationens tegn

1. - 3. december 2017 i København

Kom til økumenisk gudstjeneste i anledning af reformationsjubilæet søndag 3. december kl. 14 i Københavns Domkirke. Foto: Ib Rasmussen/Wikimedia Commons. 


Reformationsjubilæum 2017
Økumenisk seminar og jubilæumsgudstjeneste

1-3. december 2017, København


Se program i linket ovenfor.


I løbet af 2017 – med kulmination på reformationsdagen 31. oktober - afholdes over hele landet hundredvis af arrangementer med fokus på Luther, reformationens begyndelse og dens meget betydelige virkningshistorie indtil i dag.

Ved afslutningen af jubilæumsåret er det tid til at se fremad og forholde os til kirkens behov for stadig fornyelse: Hvad skal vi være opmærksomme på i årene, vi bevæger og ind i? Dette spørgsmål vil seminaret forholde sig til teologisk og økumenisk med deltagelse af bidragydere med katolsk, luthersk og anden protestantisk baggrund. Hvordan forholder forskellige kirketraditioner sig til denne fælles fremtid?

Seminaret afsluttes med jubilæumsgudstjeneste i Vor Frue kirke, der således kommer til at være en økumenisk hovedmarkering til afslutning af jubilæumsåret.

Alle er velkomne til hele eller dele af seminardagene og til gudstjenesten.

 

Indbydere:

Folkekirkens biskopperDen katolske biskop

Danske Kirkers Råd

i samarbejde med Afdeling for Systematisk Teologi, Københavns Universitet

   

Program

 

Fredag 1. december

Teologisk eftermiddagsseminar

Sted: Teologisk Fakultet, Njalsgade 10, Amager (Metrostation: Islands Brygge)

 

Revolutionen, der blev til en 500-årig bevægelse
Er reformationen adskillende eller samlende princip? Reformation som teologisk udfordring i dag

Det begyndte med 95 teser med revolutionær kritik af kirkeligt misbrug. Reformationen blev så til en langstrakt bevægelse, der kirkeligt, kulturelt og socialt kom til at påvirke udviklingen af et nyt Europa og som 500 år senere har sat dybe spor både kirkeligt og samfundsmæssigt. Er bevægelsen historie eller har den stadig tiden foran sig? Med hvad og hvordan?

 

13:15                   Velkommen og introduktion til temaet – N. H. Gregersen

13:30                   Paneloplæg

  • Katolske kirke: Biskop Czeslaw Kozon
  • Folkekirken: Biskop Peter Skov-Jakobsen
  • Pinsekirken: Præst, ph.d. Tonny Jacobsen
  • Salmedigter og forfatter Iben Krogsdal


14:45                   Kaffepause

15:15                   Debat

16:30                   Opsummering og afslutning

 

Lørdag 2. december – Teologisk dagseminar

Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148, 1123 København K.

Foregår på engelsk.


Reformation som bevægelse – hvilke veje skal vi gå?

Reformation er en bevægelse. Både den katolske og protestantiske kirke har siden reformationen været under stærk forandring og er nu dele af en global kristenhed, der udvikler sig på overraskende nye måder. Vi er anno 2017 midt i denne bevægelse? Hvad ligger foran – adskilt og sammen?

 

10:00                   Kaffe og rundstykker

10:15                   Velkommen – introduktion til dagen v/Karsten Nissen

 

10:30                   Fælles markering af reformationen: et romersk-katolsk

                            perspektiv på fremtidens økumeni
                            Kardinal Gerhard Müller

                           1.  spørgsmål: Biskop Marianne Christiansen

 

11:30                   Den reformatoriske gnist. Adskiller Luther? Forener Paulus?

                           – At tænke økumenisk om reformationen

                            Prof. Gerd Theissen: 

                            1.  spørgsmål: Professor Dorthe Jørgensen

        

12:30                   Frokost   

 

13:30                   Reformationen og den generøse ortodoksi
                           Prof. Niels Henrik Gregersen

                          1.      spørgsmål: Jacob Egeris Thorsen, PhD, Postdoc

 

14:30                   Kaffe

 

15:00                   Spørgsmål – samtale - debat

 

15:45                   Opsamling og perspektiv

 

16:00                   Slut

   


Søndag, 3. december – Økumenisk jubilæumsgudstjeneste

 

Københavns Domkirke, Nørregade 8, København K, kl. 14.00

 

Medvirkende

Musik: Drengekoret

Celebranter og prædikanter: Czeslaw Kozon og Peter Skov-Jakobsen. 

Der holdes 4 mini-prædikener over temaerne Sola Christe, sola fide, sola scriptura og sola gratia ved henholdsvis Ole Lundegaard fra Baptistkirken, domprovst Anders Gadegaard fra Folkekirken, biskop Czeslaw Kozon fra Den katolske kirke og Jørgen Thaarup fra Metodistkirken. Desuden forestås forbønner af andre repræsentanter fra andre kirkesamfund.

       

Praktiske oplysninger

 

Deltagelse er gratis.

 

Der vil være simultantolkning til dansk.

 

Tilmelding sker til Folkekirkens mellemkirkelige Råd på reformation@interchurch.dk – Tlf. 3311 4488 – senest 25. november med angivelse af om man deltager i seminarerne både både fredag og lørdag. Deltagelse i gudstjenesten kræver ikke tilmelding.