Nyheder
Nyheder

Kirkesyn: Kan verdens kirker blive enige om én fælles vision?

Kirker i Danmark og i resten af verden drøfter kirkeforståelse 

Fra et møde i Kirkernes Verdensråd i München. Foto: WCC.


Hvad er kirke? Hvad er kirkens væsen? Hvad er kirkens sendelse? Det er vigtige spørgsmål, som kirker verden over udfordres til at drøfte efter at Kirkernes Verdensråds Faith and Order-kommission efter 20 års arbejde hermed har udgivet kirkesynsdokumentet dokumentet: ”The Church: Towards a Common Vision.  

Faith and Order er et bredt forum for teologiske samtaler og består af 33 teologer fra 5 kontinenter og fra alle de store kirkefamilier, ortodokse, katolikker, protestanter, evangelikale og pentekostale. Det erklærede formål er at arbejde for, at alle kristne kirker kaldes til synlig enhed, og Faith and Order udgiver løbende tekster som delresultater af den fortsatte samtale mellem verdens kirker. 

The Church-dokumentet dannede baggrund for en studiedag i Aarhus d. 24. august 2016, arrangeret af Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Afdeling for Teologi på Aarhus Universitet. Her samledes teologer, præster og lægfolk fra forskellige kirker i Danmark for at diskutere kirkens formål og opgave i verden. 

Studiedagen var en økumenisk samtale om kirkeforståelse og kirkens rolle i verden i dag, bl. i lyset af det opbrud, kirken befinder os i globalt og i Danmark. Der blev drøftet udfordringer for et fælles kirkesyn ud fra både folkekirkelig, katolsk og frikirkelig tradition. 

Danske Kirkers Råd har tidligere givet officiel respons på en forløber for The Church-dokumentet (The Nature and Mission of the Church). Studiedagens deltagere opfordrede i lyset heraf Danske Kirkers Råd til på vegne af kirken i Danmark også denne gang at afgive svar på det nye kirkesynsdokument.

 

Af Christian Arffmann