Migrantmenigheder
Samarbejde
Intet billede:

Hvorfor og hvordan samarbejde med en migrantmenighed?

Når en migrantmenighed og en etnisk dansk menighed samarbejder, kan der være forskellige fælles mål. For nogle er det ønsket om at udbrede evangeliet og for andre ønsket om at inspirere og hjælpe hinanden, der er målet for anstrengelserne. For andre igen er målet at være ”ét legeme.” Og en del menigheder i eksisterende samarbejde, har ikke et defineret mål, men er primært en relation, der består af en etnisk dansk kirke, der ønsker at udleve sin rolle som værtskirke og en migrantmenighed med et konkret behov. 
Her belyses eksempler på samarbejde. Både når det går godt og bærer frugt og når det er mindre nemt. Afsnittet bringer ligeledes tips og idéer til hvordan man kan indlede et samarbejde og hvad dette kan bestå af. Endelig er der en henvisning til, hvor man kan henvende sig for inspiration og hjælp.