Fortsæt til hovedindholdet
Sådan kan kirkerne hjælpe ukrainere
Anbefaling til handling lokalt i kirkerne

Anbefaling til handling lokalt i kirkerne

Folkekirkens Migrantsamarbejde anbefalede umiddelbart efter invasionen følgende muligheder for handling i de lokale kirker

1. Tag kontakt til kommunen fra provstiniveau for at afklare ukrainernes behov og stille kirkens netværk og faciliteter til rådighed.

Kommunerne står med en stor opgave i modtagelsen af ukrainske flygtninge. Der kan blive behov for kirken nu og her, fx i tilfælde af behov for nødindkvartering, borgermøder, bespisning osv., men også på længere sigt til integrationsopgaven og hjælp til etablering i det danske samfund med fællesskab, sprogtræning, mv. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan man fastholder engagementet på langt sigt.

2. Tag kontakt til herboende ukrainere og spørg, hvordan I kan hjælpe og samarbejde.

Behovene både i Ukraine og blandt herboende ukrainere er mange – lige fra hjælp til familie i Ukraine, rådgivning om ophold for nytilkomne, behov for akut husly, eller afholdelse af forbønsgudstjenester. Det bedste overblik over lokale behov får man ved at spørge dem selv.

3. Sørg for højt informationsniveau og koordinering.

Der er behov for høj grad af koordinering, både internt i provstiet, med andre kirkesamfund og med frie folkekirkelige aktører. Ofte vil det være en fordel at udpege en tovholder eller kontaktperson på provstiniveau til opgaven. Det gør det nemmere for kommunen, andre aktører og lokale kirkelige græsrødder at vide, hvor man skal henvende sig. Det er desuden en god idé at orientere sig på hjemmesiden Kriseinformation.dk, som er de danske myndigheders fælles hjemmeside, der samler informationer, spørgsmål/svar mv. om situationen efter den russiske invasion af Ukraine.

4. Donér og indsaml penge til nødhjælpsorganisationer.

Der er en stor virketrang blandt danskerne i disse dage, hvilket er fantastisk at opleve. De etablerede nødhjælpsorganisationer har lang erfaring med håndtering af nødhjælpssituationer som denne, så hjælpen når frem til dem, der har størst behov. De har primært brug for penge lige nu. Vi anbefaler derfor at man bruger ressourcerne på at støtte via donationer og indsamlinger til Folkekirkens Nødhjælp og andre organisationer, fx ved at arrangere støttekoncerter og lignende.

5. Bed for Ukraine.

Afhold forbønsgudstjenester eller andre markeringer i kirken, og meget gerne i samarbejde med lokale ukrainere. Forslag til liturgier og bønner på dansk og ukrainsk kan findes på vores nye hjemmeside om Ukraine, www.interchurch.dk/ukraine.