Fortsæt til hovedindholdet
Årsberetning
Ukraine indsats

Ukraine indsatsen

 

Året var naturligvis præget af den igangværende krig i Ukraine. Folkekirkens menigheder mærkede krigens konsekvenser i form af det store antal ukrainske flygtninge, der kom til Danmark, og tog på et tidligt tidspunkt initiativ til at invitere ukrainere indenfor i kirken. De fleste flygtninge er af ortodoks baggrund, og MKR fik i stigende grad henvendelser fra sogne og menigheder om, hvordan de skulle tage hånd om ukrainerne, og hvordan de skulle agere mellemkirkeligt. Den store udfordring (pga. sprogbarrierer m.v.) har været at følge med i, hvad de mange flygtninge rent faktisk tænker, taler om indbydes og ønsker. Takket være en særbevilling fra Fællesfonden var det muligt for MKR at ansætte to nye ukrainsktalende medarbejdere, Johannes Wamberg Andersen og Viktoria Mortensen, som fik til opgave at lytte ind til ukraineres behov og udarbejde information og kommunikation til og med folkekirkelige aktører, herunder en hjemmeside på dansk og på ukrainsk med vejledning, liturgier, bønner til både ukrainere og folkekirkemenigheder mm. Desuden er der i samarbejde med forsker Emil Saggau udsendt survey til præster og provster i folkekirken med henblik på at kortlægge folkekirkens aktiviteter vedr. Ukrainske flygtninge og indsamle viden om holdninger og erfaringer fra mødet med ukrainske flygtninge. Rapporten viser, at der i folkekirken i 2022 var en massiv kirkelig og social mobilisering – faktisk den største siden Anden Verdenskrig. Krigen har desuden været dagsordensættende i de internationale økumeniske organisationer, og MKR har derigennem fulgt den løbende internationale og kirkepolitiske udvikling og formidlet information til folkekirken og danske medier herom.