Fortsæt til hovedindholdet
Årsberetning
Trosfrihed - forfulgte kristne

Trosfrihed - forfulgte kristne

MKR håber at kunne bidrage til tros- og religionsfrihedsprojekt i Syrien i samarbejde med Kirkernes Verdensråd. På billedet ser Antoine Audo, den kaldæiske katolske biskop i Aleppo, Syrien. Foto: WCC. 

Trosfrihed er et arbejdsområde, som har været et særskilt arbejdsområde for MKR de seneste 10 år. Det oprindelige mål var at bevidstgøre og oplyse om udfordringerne omkring tros- og religionsfrihed i forhold til det folkekirkelige bagland, men også at få tros- og religionsfrihed som rettighed på den politiske agenda gennem et tværpolitisk forum for tros- og religionsfrihed. Med oprettelsen af enheden for tros- og religionsfrihed i 2018 og indoptagelsen af tros- og religionsfrihed som prioritet i den nye udviklingspolitiske strategi i 2021 er det sidste mål nået, men det første består stadig.  

MKRs rolle i forhold til at fremme tros- og religionsfrihed er dels at udbrede og fastholde forståelsen af rettigheden som et anliggende for folkekirken, dels at give rum og ord til trosfrihed i gudstjenester fx ved forslag til liturgier, dels følgeskab og medleven og dels at følge den politiske udvikling og udfærdige velinformerede synspunkter og høringssvar. 

I det seneste år har MKR bidraget til Tænketanken for Forfulgte Kristnes arbejde. Tænketanken udgør et vigtigt omdrejningspunkt og har bl.a. udgivet ’Danmarks ansvar for forfulgte kristne’ (2020). 

Denne brede opmærksomhed på sagen fra mange aktører betyder, at MKR den kommende tid vil begrænse sine aktiviteter til opgaver, som MKR har særligt gode forudsætninger for at bidrage til.