Årsberetning
Trosfrihed - forfulgte kristne

Trosfrihed - forfulgte kristne

I efteråret organiserede Det mellemkirkelige Råd et besøg for en vietnamesisk delegation med møder med biskopper, frikirker, Udenrigsministeriets enhed for tros- og religionsfrihed og Københavns Universitet. Foto: Birger Nygaard. 

MKR har i en årrække været engageret i spørgsmålet om tros- og religionsfrihed, som internationalt såvel som nationalt er en rettighed og tænkning, som er under pres. I de senere år er tros- og religionsfrihed blevet en prioritet i dansk udviklings- og udenrigspolitik. Det er vigtigt, at dette fokus ikke forsvinder, og derfor er også MKR’s bidrag vigtigt. 

MKR har arbejdet på at udbrede forståelsen af tros- og religionsfrihed som individuel rettighed såvel som teologisk værdi. Det er sket gennem involvering i NorFoRB, en fælles nordisk læringsplatform for tros- og religionsfrihed, og udviklingen af materiale med bibelstudier og teologi om trosfrihed. 

MKR har på sin hjemmeside en række ressourcer til brug ved gudstjenestelig fejring og markering af tros- og religionsfrihed. Følgeskab og medleven gennem folkekirkens økumeniske relationer vil stadig være et vigtigt område, ligesom det vil være vigtigt at følge politikudviklingen på området, og udfærdige velinformerede indlæg og høringssvar. 

I efteråret organiserede MKR et besøg for en vietnamesisk delegation med møder med biskopper, frikirker, Udenrigsministeriets enhed for tros- og religionsfrihed og Københavns Universitet. 

I foråret 2020 planlægges et arrangement sammen med KEK i Bruxelles, og MKR vil arbejde videre på at konkretisere hvordan et internationalt økumenisk følgeskab omkring tros- og religionsfrihed kan se ud og være til nytte for folkekirkelige menigheder og præster. 

Et nyt initiativ var oprettelsen af Tænketanken for forfulgte kristne, som en række folkekirkepersoner oprettede i september, og hvor MKR er inviteret med omkring bordet. Tænketanken er nu i gang med sit arbejde, og der har været to samlinger i efteråret. En af de konkrete arbejdsområder har netop været forslag til en liturgi, som supplerer de eksisterende liturgier på MKRs hjemmeside. 

Operativ arbejdsgruppe: 

Jonas A. Jørgensen, Filip Buff Pedersen og Birger Nygaard.

Sekretariatsansvarlig:

Jonas Jørgensen.