Årsberetning
Theobalt

Theobalt

Theobalt et et kirkeligt-teologisk netværk i Østersø-regionen, og arbejdet koordineres af medarbejdere i Visby Stift på Gotland. Foto: pexels.com

Theobalt er et kirkeligt netværk og teologisk samarbejde i Østersøregionen. De deltagende parter er stifter, som geografisk er placeret i denne region, aktuelt fra 9 lande. Endvidere deltager repræsentanter fra de nationale kirkeråd. Netværket samler de tre store kirketraditioner i regionen, nemlig lutherske, katolske og ortodokse kirker. Kirkerne har fundet det magtpåliggende at forsætte gode relationer i et område, hvor geopolitiske forhold er udfordret. Da Theobalt ikke har noget sekretariat, bliver netværkets arbejde koordineret af medarbejdere i Visby Stift på Gotland, Sverige. Den opgave har stiftet påtaget sig siden 1983. Theobalt-netværket har ikke holdt møde i 2019, men holder konference i København den 11.-13. Maj 2020, hvor Københavns Stift er vært. Begivenheden vil fokusere på temaet “The air we breathe and the space we share – a question of reconciliation throughout Creation”.

Stiftskontakter:

Københavns Stift: Peter Skov-Jakobsen og Pia Nordin Christensen.

Roskilde Stift: Peter Fischer-Møller og Kristina Bay.

National kontaktperson: Thorsten Rørbæk.

Læs mere

Peter Skov-Jakobsen: Væk fra fjendebilleder – ind i samtalen nyheder, interchurch.dk