Årsberetning
Himmelske Dage 2019

Himmelske Dage 2019

På Himmelske Dage satte MKR og andre kirkelige organisationer fokus på Verdensmålene. Foto: Folkekirkens Nødhjælp. 

En aktivitet under Danske Kirkers Råd er Himmelske Dage (Danske Kirkedage), der i 2019 blev afholdt i Kristi Himmelfartsferien i Herning. 

Her var der et tydeligt internationalt præg - et bredt økumenisk udvalg af spændende internationale navne, og den globale kirke var således rigt repræsenteret, herunder ikke mindst af Olav Fykse Tveit, Musa Panti Filibus og biskop Humphrey Peters og mange flere. 

MKR var aktivt med ved flere arrangementer på Himmelske Dage i Herning. MKRs formand Mogens Mogensen holdt oplæg om mission i folkekirken i et tætpakket telt under Folkekirkemødet. Samme emne blev taget op i et debatarrangement modereret af Kristeligt Dagblads debatredaktør Anders Madsen. 

I et velfungerende samarbejde mellem MKR, Danske Kirkers Råd, Dansk Missionsråd, Folkekirkens Nødhjælp og Herning Bibliotek blev biblioteket under kirkedagene til hjemsted for en række spæn-dende arrangementer om FN’s Verdensmål. Alle arrangementer handlede om, hvordan kirker kan være sætte Verdensmålene på dagsordenen, og de var generelt meget velbesøgte. 

MKR bidrog med et arrangement hvor Olav Fykse Tveit sammen med Folkekirkens Nødhjælp og Verdens Bedste Nyheder præsenterede hvordan kirkerne på et globalt og konkret plan er i færd med at arbejde for Verdensmålene. MKR var også med ved en paneldebat om tros- og religionsfrihed (verdensmål 16), hvor samtalen gik på, hvordan Danmark kan spille en rolle i forhold til at beskytte forfulgte kristne og an-dre religiøse minoriteter – ikke mindst i lyset af, at Danmark har fået en plads i FN’s Menneskerettighedsråd.

Verdensmålsbogen

For at fortsætte det gode arbejde med Verdensmålene gik Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Missions-råds Udviklingsafdeling, ADRA Danmark (adventistkirkernes udviklingsarbejde) og Folkekirkens mellemkirkelige Råd gik sammen om at udgive en bog om FN’s 17 Verdensmål i lyset af den kristne tro. 

Bogen bygger på Den norske kirkes ‘Bærekraftboka’, s om er skrevet af bl.a. dr.theol. Kjell Nordstokke, tidligere leder af LVF’s afdeling for mission og udvikling. Den indeholder beskrivelser af hvert verdensmål samt teologiske refleksioner, bønner, spørgsmål og salmeforslag. Nu er bogen oversat og bearbejdet til en dansk kontekst og er færdigtrykt ultimo januar 2020. Den kan bestilles gratis på MKRs sekretariat og kan også læses online på www.verdensmaalsbogen.dk.