Årsberetning
Folkekirkens repræsentation '18

Folkekirkens repræsentation i  organisationerne

Folkekirkens mellemkirkelige Råd har udpeget en række personer til at varetage relationerne til de organisationer, folkekirken er medlem af internationalt og nationalt.


 

Det lutherske Verdensforbund
Henrik Stubkjær: medlem af LVF's øverste Råd samt formand for LVF World Service

Kirkernes Verdensråd
Sofie Petersen: medlem af KV’s centralkomité, repræsentant for oprindelige folk
Kirsten Auken: medlem af KV’s centralkomité
Maria Louise Munkholt Christensen: medlem af Faith and Order kommissionen

Konferencen for Europæiske Kirker
Christian Roar Petersen: suppleant til KEK’s bestyrelse
Hanna Broadbridge: moderator for tematisk referencegruppe vedr. uddannelse for demokratisk medborgerskab
Ulrik Becker Nissen: moderator for tematisk referencegruppe vedr. bioetik

Leuenberg Kirkefællesskabet (CPCE/GEKE)
Ulla Schmidt: medlem af CPCE's råd

Bo Kristian Holm: medlem af arbejdsgruppe vedr. kirkefællesskab
Hans Vium Mikkelsen: deltager i arbejde omkring præsteuddannelse

Porvoo Fællesskabet
Peter Skov-Jakobsen: Co-chair for Porvoo Fællesskabet
Thorsten Rørbæk: medlem af Porvoo Contact Group

Theobalt
Peter Skov-Jakobsen: stiftskontaktperson
Peter Fischer-Møller: stiftskontaktperson
Thorsten Rørbæk: national kontaktperson

Danske Kirkers Råd
Peter Fischer-Møller: medlem af repræsentantskabet og forretningsudvalget samt udvalg for Grøn Kirke
Christian Roar Petersen: medlem af repræsentantskabet
Birger Nygaard: udvalg for frihed og lige vilkår
Anders Borre Gadegaard: kontaktgruppen for muslimer og kristne
Birte Jacobsen: kontaktgruppen for muslimer og kristne
Niels Nymann Eriksen: udvalg for migrantmenigheder
Niels Iver Juul: Udvalg for trosoplæring
Ole Buchardt Olesen: udvalg for trosoplæring
Birger Nygaard: Kristne i mellemøsten