Årsberetning
Folkekirkens repræsentation

Folkekirkens repræsentation i  organisationerne

Folkekirkens mellemkirkelige Råd har udpeget en række personer til at varetage relationerne til de organisationer, folkekirken er medlem af internationalt og nationalt.


 

Det lutherske Verdensforbund
LVF-følgegruppen:

Hanna Broadbridge (formand), Henrik Stubkjær, Anne Bir-gitte Reiter, Ulla Morre Bidstrup og Jørgen Thomsen (Folkekirkens Nødhjælp) 

Formand for LVF World Service komité, råds- og eksekutiv-komité-medlem:

Henrik Stubkjær 

Medlem af LVF Theological Education and For-mation Strategic Advisory Group:

 Ulla Morre Bidstrup 

Koordinator vedr. projekt Churches in Times of Change: 

Søren Abildgaard, Jonas Jørgensen 


Kirkernes Verdensråd
KV-følgegruppen:

 Thomas Horneman-Thielcke (formand), Sofie Petersen, Kirsten Auken, Maria Louise Munkholt Christensen, Hanne Wolfsberg, Jørgen Thomsen (Folkekirkens Nødhjælp), Ole Lundegaard (Baptistkirken), Christian Alsted (Metodistkirken), Jørgen Thaarup (Metodistkirken) og Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd). 

Medlemmer af KV's centralkomité:

Sofie Petersen og Kirsten Auken 

Medlem af Faith and Order-kommissionen:

Maria Louise Munkholt Christensen 

Medlem af KV-arbejdsgruppen for oprindelige folk:

Sofie Petersen 


Konferencen for Europæiske Kirker
Europa-følgegruppen (arbejdet i KEK, CPCE og Porvoo): 

Christian Roar Pedersen (formand), Rikke Juul, Peter Skov-Jakobsen, Anders Gadegaard, Christina Rygaard Kristiansen og Ulla Schmidt. 

Medlem i KEK’s bestyrelse/Governing Board:

 Anders Gadegaard 

Medlemmer af KEK’s arbejdsgrupper: 

 Ulrik Becker Nissen, Jonas Adelin Jørgensen, Sofie Larsen Kure 


Leuenberg Kirkefællesskabet (CPCE/GEKE)
Medlem af CPCE’s råd:

 Ulla Schmidt 

Deltagere i CPCE’s arbejdsgrupper :

Teologi: Johanne Stubbe Teglbjerg 

Etik: Ulla Schmidt 

Migranter og kirkefællesskab: Mogens Mogensen 

Nadver: Jette Bendixen Rønkilde, Jørgen Thaarup. 

Porvoo Fællesskabet
Thorsten Rørbæk: medlem af Porvoo Contact Group

Theobalt
Københavns Stift: Peter Skov-Jakobsen, Pia Nordin Christensen 
Roskilde Stift: Peter Fischer-Møller, Kristina Bay 
National kontaktperson Thorsten Rørbæk 


Danske Kirkers Råd