Årsberetning
Danske Kirkers Råd

Danske Kirkers Råd

Danske Kirkers Råd var med til at gøre Himmelske Dage i Herning til en bred økumenisk kirkelig begivenhed. På billedet ses Danske Kirkers Råds generalsekretær Mads Christoffersen (t.h.) i samtale med pastor emerita Karin Vestergaard og biskop Henrik Stubkjær. Foto: Henrik Helms/Himmelske Dage.  

Det mellemkirkelige Råd oplever med sit stigende engagement i Danmark med migranter et stigende behov for at samarbejde med Danske Kirkers Råd (DKR). Der er brug for en høj grad af samvirke mellem traditionelle danske frikirker, den katolske kirke og folkekirken for at danne gode rammer for en meget broget skare af nye kirketraditioner, som nu er en del af vores kirkelige virkelighed i Danmark. Der forestår en betydelig indsats for både MKR og DKR i at gøre disse nye kirkesamfund til en del af fællesskabet mellem kirker i Danmark. Folkekirken har som majoritetskirke et hovedansvar for, at dette lykkes. Men det kan kun ske via tillidsfuldt samarbejde med de andre kirker i DKR. 

DKR var i sommeren 2019 ulykkeligvis udsat for et CEO-fraud bedrageri for 1 mio. kr. DKRs ledelse har meget seriøst fulgt op på hændelsen og via Danske Kirkedages egenkapital fundet mulighed for at videreføre arbejdet i DKR. MKR har inviteret til samtaler om, hvorledes vi i fremtiden kan styrke det konkrete sekretariatssamarbejde til gavn for begge parter. Desuden har hændelsen været anledning til, at MKR selv har gennemgået sine sikkerhedssystemer for at imødegå lignende bedrageri. 

I 2019 blev MKRs hidtidige repræsentant i DKR, biskop Peter Fischer-Møller, valgt til formand for DKR. I stedet er biskop Peter Skov-Jakobsen indtrådt i DKRs repræsentantskab og forretningsudvalget. 

DKR – medlem af Rådet: Peter Skov-Jakobsen og Christian Roar Pedersen

DKR’s forretningsudvalg: Peter Fischer-Møller, Peter Skov-Jakobsen

Mere om Danske Kirkers Råd