Fortsæt til hovedindholdet
Årsberetning
Danske Kirkers Råd

Danske Kirkers Råd

Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd, sammen med den koptiske biskop Thomas fra Anafora, Egypten. Foto: DKR.

Samarbejdet med DKR er vigtigere end nogensinde. En god del af opgaver vedrørende kirkelige forhold på tværs af kirkesamfund løftes af DKR og ofte i et nært samarbejde med MKR. Med samfundets øgede vægtlægning på værdipolitik og den ofte ukvalificerede negative italesættelse af religion i forbindelse hermed, har der de seneste år været øget behov for agilt at reagere på forhold, der vil virke til skade for religionssamfund. Det sker i offentlige udtalelser, juridisk undersøgelse og respons, personlige samtaler med politikere og embedsmænd. DKR skal i mange sager betragtes som ledende i dette arbejde i og med, at DKR repræsenterer bredden af kirkesamfund, inklusive folkekirken.

I 2021 har det ikke mindst været de fortvivlende forsøg på at lave en lov om oversættelse af prædikener, der har kaldt på respons, idet en sådan lov primært synes at ville ramme etablerede kristne menigheder. MKR deltager i DKRs arbejdsgruppe Frihed og lige Vilkår, hvor sager drøftes og forberedes. Her har der også været fokus på lovfæstet revision af Loven om andre trossamfund end Folkekirken.

Det er en grundtese i den økumeniske verden, at økumenisk arbejde og relation først af alt må være lokal. Dette harmonerer godt med folkekirkens forståelse af sognet som udgangspunkt for kirken. Sammen med DKR søger MKR at få et bedre overblik over, hvad der rent faktisk er af økumenisk virke lokalt i Danmark. I slutningen af 2021 blev igangsat et initiativ, der indhenter oplysninger fra menigheder (således er alle sognemenigheder blevet spurgt) om aktuelle økumeniske samtaler og/eller aktiviteter.

DKRs og MKRs fysiske placering af sekretariaterne samme sted på Diakonissestiftelsen fremmer daglig interaktion og ressourceudnyttelse. Fra 2021 har MKR således stået for bogføringsopgaver for DKR.

Mere om Danske Kirkers Råd