Årsberetning 2018
Trosfrihed - forfulgte kristne

Trosfrihed - forfulgte kristne

Af Birger Nygaard

 

 

2018 var året, hvor Udenrigsministeriets (UM) Enhed for Religions- og trosfrihed under ledelse af ambassadør Franz-Michael Skjold Melbin påbegyndte sit arbejde for en særlig dansk indsats til fordel for religions- og trosfrihed med fokus på forfølgelse og marginalisering af religiøse mindretal i Danmarks nærområder. Dette blev indledt med møde i en kontaktgruppe, hvor UM lægger op til et tæt samarbejde med civilsamfundsaktører, hvilket MKR og andre kirkelige aktører i udstrakt grad har benyttet sig af. Med efterårets ambassadørskifte til Michael Suhr er den åbne linje og gode samtale fortsat. Bl.a. etablering af denne enhed bringer MKRs prioritering på dette område ind i en ny, positiv fase fra råbet ”nogen må gøre noget” til det mere konstruktive: ”hvem gør hvad, og hvordan arbejder vi sammen?”

På nordisk plan er MKR/folkekirken stiftende medlem af det økumeniske initiativ NORFORB (se www.forb-learning.org), hvor nordiske kirker samler og formidler viden og ressourcer til læring om religions- og trosfrihed. Allerede nu bidrager meget dygtigere medarbejdere i dette netværk med fx undervisning for Udenrigsministeriets folk i Danmark og ansatte i EU. NORFORB har tillige opnået en betydelig millionbevilling fra det norske udenrigsministerium til konkrete indsatser for forfulgte på udsatte steder i verden.

I Danmark er der udarbejdet et virtuelt undervisningsmateriale om religionsfrihed til folkeskolen, et arbejde, der er blevet sat i gang under inspiration fra MKR 

Den for MKR igangsættende og vedvarende motivation for prioriteringsområdet: forfølgelse og diskrimination af kristne trosfæller rundt omkring i verden kommer fremdeles udtryk i, at MKRs kirkeindsamlinger videresendes til Det Mellemøstlige Kirkeråd.

 

FølgegruppeVaretages af arbejdsgruppen vedr. folkekirkens mission 
Operativ arbejdsgruppe Jonas A. Jørgensen, Filip Buff Pedersen og Birger Nygaard
Sekretariatsansvarlig Birger Nygaard