Årsberetning 2018
Nyheder

Teologisk arbejde

Læs om MKR's teologiske arbejdsgruppe

Teologisk arbejdsgruppe

Den teologiske arbejdsgruppe følger den internationale teologiske debat samt behandler sager af teologisk relevans for Folkekirken. 

Bilateral dialog mellem Metodistkirken i Danmark og Den danske Folkekirke

Den bilaterale samtale mellem Metodistkirken i Danmark og Den danske Folkekirke blev påbegyndt i 2012. Samtalerne er primært af teologisk dogmatisk karakter, men samtalegruppen har endvidere fundet det relevant at lære om hinandens kirkeordninger, historie og praksis, ligesom der inden for begge kirkesamfund ses lignende udfordringer. 

Begge kirkesamfund er medlemmer af Leuenberg Kirkefællesskabet, som Metodistkirken har tilsluttet sig i 1994 og Folkekirken i 2001, hvorved der er etableret fuldt kirkefællesskab. Det er på grundlag heraf, at samtalerne er blevet ført. Samtalerne har vist deres berettigelse ved, at dette fællesskab hermed gives et synligt udtryk lokalt, ligesom læring om hinanden i fortløbende samtale har skabt gode muligheder for økumenisk samarbejde og videre konsultation i forhold til relevante muligheder og udfordringer, som menighederne måtte stå overfor. Samtalerne har ført til udfærdigelse af en aftale om bekræftelse af kirkefællesskab, som både Metodistkirken og Folkekirken har godkendt.

Den helt store begivenhed i 2018 i denne relation mellem Metodistkirken og Folkekirken er, at aftalen om bekræftelse af kirkefællesskab blev stadfæstet ved to gudstjenestelige markeringer, dels den 3. marts 2018 i Metodistkirken i Strandby, som er Metodistkirkens største menighed, og derefter den 11. marts 2018 i Københavns Domkirke. Til begge begivenheder har der været stor tilslutning. Endvidere har der i efteråret 2018 været lokale markeringer af aftalen i både Vejle og Odense.

De to kirkesamfund vil fortsætte teologiske samtaler og løbende konsultationer som en naturlig udmøntning af samarbejdsaftalen.

Såvel Metodistkirken som Folkekirken indgår i større globale konfessionelle og økumeniske fællesskaber, og perspektiver fra disse relationer har endvidere været berigende for samtalerne.

 

Bilateral dialog mellem Den katolske Kirke i Danmark og Den danske Folkekirke

Den bilaterale dialog mellem Den katolske kirke og Den danske Folkekirke er forholdsvis ny, og drøftelserne omkring en formaliseret teologisk bilateral samtale er sket i begyndelsen af året. Et indledende møde i foråret førte til klare tilkendegivelser fra begge kirkesamfund af et ønske om et længere forløb omkring samtaler og mulige former for samarbejde. 

Der var på mødet enighed om, at den allerede eksisterede venlige dialog og relation er vigtig, og at den fortjener uddybelse. Endvidere er der mange emner, som ligger de to kirker fælles på sinde, ligesom der også er et behov for at adressere de ting, som er vanskelige. 

Det er endvidere et formål i sig selv at fremme forståelsen af hinanden. Samtalerne vil forfølge to spor, dels de teologiske samtaler, og dels det mere handlingsorienterede. Hertil lægger sig en pastoral udfordring omkring, hvordan man kan samarbejde trods det vanskelige nadverspørgsmål. Der er en fælles forståelse af, at læresamtaler kan føre uventede gode ting med sig, trods en eventuel forestilling om, at det vil være svært. Endelig fremmer en samtale en instrumentalisering af at komme hinanden nærmere, ligesom fælles fordybelse er nødvendig.

 

Medlemmer af Teologisk ArbejdsgruppePeter Skov-Jakobsen (formand), Marianne Christiansen, Ole Buchardt Olesen, Peder Nørgaard-Højen, Birgitte Graakjær Hjort, Kurt E. Larsen, Bo K. Holm, Thomas Reinholdt Rasmussen.
Samtalegruppe mellem Metodistkirken og Folkekirken (delt formandskab)Fra Metodistkirken: Christian Alsted (formand), Ole Birch, Jørgen Thaarup og Ove Sørensen.  
Fra Folkekirken: Henning Toft Bro (formand), Steffen Ravn Jørgensen, Bo K. Holm og Kurt E. Larsen
Samtalegruppe mellem Den katolske Kirke og FolkekirkenFra Den katolske Kirke: Czeslaw Kozon, Jakob Egeris Thorsen, Kasper BaadsgaardFra Folkekirken: Den teologiske arbejdsgruppe
Sekretariatsansvarlig Thorsten Rørbæk