Årsberetning 2018
Porvoo Fællesskabet

Porvoo Fællesskabet

porvoo

De to formænd for Porvoo-fællesskabet, Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen og Dublins ærkebiskop Michael Jackson, samlet til Porvoo-konsultation i Estland. Foto: Sigurdur Thordarson. 

Porvoo-kirkefællesskabet har afholdt konsultation med temaet ’Minorities and Majorities: A Challenge to Church and Society’. Konsultationen fandt sted i Tallinn, Estland, 11.-14. oktober 2018. I tillæg til konsultationens tematiske del gav mødet lejlighed til at møde repræsentanter for det nationale kirkeråd og bl.a. høre om kirkernes forhold til den estiske stat.

           Foruden konsultationen var der en festlig markering af 80-års jubilæet for fuldt kirkeligt fællesskab mellem Church of England og de lutherske kirker i Estland og Letland. Etableringen af dette kirkefællesskab var en af forløberne for Porvoo-kirkefællesskabet, ligesom i øvrigt oprettelsen af nadverfællesskabet mellem Church of England og Den danske Folkekirke i 1950’erne. 

          Porvoo-fællesskabet ledes af et delt formandskab (dvs. to formænd - en luthersk og en anglikansk) to sekretærer (en luthersk og en anglikansk) og kontaktgruppen, bestående af et medlem fra hver medlemskirke, da Porvoo-kirkefællesskabet hverken har noget sekretariat eller ansat personale.

Årets møde var tillige det sidste for Peter Skov-Jakobsen i rollen som luthersk formand. Peter Skov -Jakobsen har været luthersk formand for Porvoo-fællesskabet siden 2013. Han efterfølges på posten af finske Matti Repo, biskop i Tammerfors. 

 

Formand (luthersk) for Porvoo-kirkefællesskabet   Peter Skov-Jakobsen 
Medlem af Porvoo-kontaktgruppen   Thorsten Rørbæk 

 

Læs mere