Årsberetning 2018
Offentlighedsteologi

Offentlighedsteologi

 

En del af spørgsmålet om tros- og åndsfrihed handler om vores evne til som kirke i Danmark og Europa at bidrage til samfundsmæssig debat og holdningsdannelse på en måde, som giver rum for religiøst/kristent sprog og værdier. En række andre kirkelige initiativer er undervejs med samme anliggende. I MKR prioriteres i første omgang et arbejde med en vis afklaring på de ”indre linjer” i folkekirken af det, som kaldes offentlighedsteologi: hvordan vi som kirke med mange stemmer bidrager med teologisk funderet argumentation omkring fælles samfundsforhold, så det giver mening i den almindelige samfundsdebat. Traditionelt har holdninger om toregimentelære m.v. ofte fået os som folkekirke til at holde os ude af sådanne offentlige samtaler. Hvordan ser dette ud i dag? En arbejdsgruppe, der er nedsat i fællesskab med Folkekirkens Udviklings- og Videnscenter vil i løbet af det kommende år bidrage med oplæg herom.  


Arbejdsgruppe om Offentlighedsteologi i en dansk kontekst  
Ulla Morre Bistrup
Marianne Christiansen
Charlotte Dyremose
Niels Henrik Gregersen 
Ulla Thorbjørn Hansen
Birgitte Stoklund Larsen
Ulrik Becker Nissen
Ingelise Pedersen
Morten Skrubbeltrang
Thomas Bjerg Mikkelsen
Thomas Ploug
Birger Nygaard

Sekretariatsansvarlige:  
Thorsten Rørbæk
Christian Arffmann
Birger Nygaard