Årsberetning 2018
Leuenberg Kirkefællesskabet

Leuenberg Kirkefællesskabet af protestantiske kirker i Europa (CPCE/GEKE)

 CPCE holdt sammen med KEK en høring i EU-parlamentet om etiske problemstillinger ift reproduktiv medicin. I den forbindelse lancerede CPCE deres nye håndbog med etiske og teologiske overvejelser vedr reproduktiv medicin. På billedet ses fra venstre Heikki Huttunen, generalsekretær i Konferencen for Europæiske Kirker, professor Neil Messer, professor dr.theol Ulla Schmidt, Frank Dieter Fischbach fra Fællesskabet af Europæiske Kirker (CPCE), Margrete Auken, medlem af Europa-parlamentet, samt Barbara Rudolph, Ulrike Swoboda og Meego Remmel fra CPCE. Foto: CPCE.

Kirkefællesskabet består af 94 reformerte, lutherske, unerede, metodistiske m.fl. kirker i Europa. CPCE har en fuldtidsansat generalsekretær og en administrativ sekretær, resten af medarbejderne er sekunderet fra medlemskirkerne. Sekretariatet ligger i Wien. 

Årets store begivenhed var generalforsamlingen i Basel i september. Folkekirken kunne sende 3 delegerede: Mogens Mogensen (formand for MKR), Ulla Schmidt (professor i teologi i Aarhus) og Ingrid Ank (leder af Grundtvig Akademiet). Vi skiftes med den norske kirke om at have et bestyrelsesmedlem. Det gik meget nemt denne gang, hvor det egentlig var Norges tur, men vi kunne meget fint enes om at indstille Ulla Schmidt, der er dansk, men opvokset i Norge og underviser i teologi i Aarhus, og hun blev også valgt.

Generalforsamlingen markerede afslutningen på en arbejdsperiode på 6 år hvor folkekirken har medvirket i arbejdsgrupper om efteruddannelse af præster, definition af CPCE’s kirkefællesskab, etik og migrantkirker. Generalforsamlingen peger også fremad og vedtog, at der skulle arbejdes med en lang række emner, hvoraf nogle vil være meget relevante for folkekirkens arbejde. Det drejer sig bl.a. om forholdet til migrantkirkerne, hvor vi kan forbinde det med et større dansk udredningsarbejde af folkekirkens forhold til migrantkirkerne og til ønsket om at kunne inkludere migranter bedre i folkekirken. Desuden hvordan vi kan forkynde evangeliet for dagens mennesker på en relevant måde. Det sidste kunne skabe god forbindelse til arbejdet i LVF, der drejer sig om at sætte fokus på de vestlige kirkers udfordringer i samfund der er under hastig forandring.

 

Medlem af CPCE’s rådUlla Schmidt
Deltagere i CPCE’s arbejdsgrupperEfteruddannelse af præster: Hans Vium Mikkelsen Etik: Ulla Schmidt     Migranter og kirkefællesskab: Mogens Mogensen
SekretariatsansvarligMogens Kjær / Thorsten Rørbæk

 

  
  

Læs mere