Årsberetning 2018
Konferencen for Europæiske Kirker

Konferencen for Europæiske Kirker

Mindesmærke i den serbiske by Novi Sad, hvor KEK holdt generalforsamling i 2018. Foto: Albin Hillert/LVF. 

114 europæiske kirker er medlemmer af KEK, og de stammer fra 3 kirkefamilier, ortodokse, protestanter og anglikanere. Sekretariatet ligger i Bruxelles, Europas hovedstad, for at være tæt på EU’s institutioner. Et af formålene med KEK er at lade kirkernes røst blive hørt i det politiske arbejde i og udviklingen af EU. I den forbindelse har KEK udarbejdet dokumenter som ’Europas fremtid’, der især peger på, at det er vigtigt at fastholde de værdier EU-samarbejdet blev grundet på. Endvidere et skrift som blev sendt som indspil i udarbejdelsen af EU’s budget, der især peger på at stigende gældsætning, ulighed og fattigdom er hovedudfordringer. 

Bioetikarbejdsgruppen, med Ulrik Becker Nissen fra teologi i Aarhus som formand, har udarbejdet et skrift og afholdt en konference om ’Gene Editing’ som meget aktuelt omhandler etiske spørgsmål vedrørende CRISPR-teknikkens muligheder for at ændre menneskers arvemasse. Gennem samarbejdet i KEK er vi således i stand til at løfte samfundsmæssige udfordringer i et fælles udredningsarbejde. Angående det etiske arbejde har der i samarbejde med Leuenberg kirkefællesskabet været afholdt en høring i Europa-Parlamentet om reproduktiv sundhed, hvor professor Ulla Schmidt forelagde studiet. MKR har desuden deltaget i en arbejdsgruppe omkring ’uddannelse af demokratiske borgere’, der har haft rådsmedlem Hanna Broadbridge som formand. Her er der bl.a. delt danske erfaringer fra kirke-skole samarbejdet.

KEK arbejder meget tæt sammen med Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) der især har fokus på, om asylmulighederne og asylpolitikken i Europa respekterer migranters menneskeværd.

I 2018 har der været afholdt generalforsamling i Novi Sad i Serbien. Folkekirken kunne sende 4 delegerede: Marianne Christiansen (biskop), Anders Gadegaard (domprovst), Christian Roar Pedersen (rådsmedlem) og Amalie Cordes (Folkekirkens Nødhjælps ungdom). På generalforsamlingen blev Anders Gadegaard valgt til KEK’s bestyrelse. 

Det er endnu ikke fuldt ud fastlagt hvad MKR og KEK kommer til at arbejde sammen om fremover, men det bliver givet at forbedre KEK’s kommunikationsarbejde til at blive mere udadrettet, og at afdække om vi skal have en stærkere tilstedeværelse i Bruxelles. MKR vil også bakke aktivt op om en kommende fredskonference for Europa, der vil resultere i, at der nedsættes en Peace Task Force, der kan sættes ind for at skabe forsoning og fredsopbygning i europæiske konflikter.

I november arrangerede MKR en meget vellykket studierejse til Bruxelles for folkekirkens biskopper og rådsmedlemmerne i MKR med det formål at øge kendskabet til betydningen af kirkernes tilstedeværelse i Bruxelles og til EU’s institutioner og arbejde.

 

Europa-følgegruppenChristian Roar Pedersen (formand), Peter Skov-Jakobsen, Rikke Juul, Christina Rygaard Christiansen, Anders Gadegaard
Medlem i KEK’s bestyrelseAnders Gadegaard
Medlem af planlægningskomitéen for generalforsamlingenHelle Rosenkvist
Medlemmer af KEK’s arbejdsgrupper:  Uddannelse: Hanna Broadbridge (formand)Bioetik: Ulrik Becker Nissen (formand)
Sekretariatsansvarlig Mogens Kjær / Thorsten Rørbæk

 

Læs mere