Årsberetning 2018
Kirkernes Verdensråd

Kirkernes Verdensråd

"Behold, I make all things new!" var overskriften for en økumenisk konference i Uppsala i november 2018 - en markering af 50-året for den skelsættende KV-generalforsamling i Uppsala 1968. Foto: LVF/Albin Hillert. 

Rådet har med beslutningen om at prioritere arbejde i Det lutherske Verdensforbund (og hertil opnået en betydelig merbevilling) samtidig valgt at holde engagementet i Kirkernes Verdensråd på et lavere niveau, både økonomisk og arbejdsmæssigt, hvilket årsrapporten afspejler.

2018 var først og fremmest året, hvor man fejrede 70-året for verdensrådets dannelse gennem en række begivenheder, blandt andet en weekendkonference i Uppsala, hvor rådsmedlemmerne Hanne Wolfsberg og Thomas Horneman-Thielcke deltog. På centralkomitéens møde i Geneve i juni deltog Pave Frans med en åben invitation til at arbejde sammen om de mange ting, man kan samarbejde om. Mens der ikke sker den store udvikling i de teologiske dialoger, er der et mærkbart bedre økumenisk klima på en række områder, hvor man praktisk kirkeligt kan samarbejde. Ikke mindst den nuværende pave har bidraget hertil.

MKR vægtlægger KV’s oprindelige arbejde omkring teologiske samtaler i Faith and Order-kommissionen og bidrager aktivt hertil gennem det danske medlem af kommissionen, Maria Munkholt Christensen hvor hendes meget aktive indsats er højt værdsat. Dette arbejde er i øjeblikket i en reorienteringsfase, hvor man forsøger at vurdere, hvad de mange nye kirketraditioners globale fremvækst betyder for fremtidige teologiske samtaler.


 

KV-arbejdsgruppen
Thomas Horneman-Thielcke (formand), Hanne Wolfsberg, Jonas A. Jørgensen (Dansk Missionsråd), Jørgen Thomsen (Folkekirkens Nødhjælp), Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd), Kirsten Auken, Maria Louise Munkholt Christensen, Ole Lundegaard (Baptistkirken) og Sofie Petersen
Medlemmer af KV's 
centralkomité
Sofie Petersen og Kirsten Auken 
Medlem af Faith and OrderMaria Louise Munkholt Christensen 
Sekretariatsansvarlig Birger Nygaard  

 

Læs mere